De Rooyse Wissel

Festival Forensische Zorg 2016

Op dinsdag 26 januari vindt in De Fabrique in Utrecht de 8ste editie van het Festival Forensische Zorg plaats. Het centrale thema is dit jaar In Actie.

De Rooyse Wissel verzorgt vier programmaonderdelen tijdens het festival.

Franca Eurlings-Tonnaer (wetenschappelijk onderzoeker) geeft een lezing over haar onderzoek naar woedeprovocatie. Door tijdens haar onderzoek woede te provoceren toont Franca aan welke hersenstructuren een rol spelen bij agressie en bij de regulatie van agressie. Het onderzoek vergelijkt het 'positieve' brein met het 'agressieve' brein bij zowel forensische patiënten als gezonde mensen. Is er een verschil in reactie tussen forensische patiënten met agressieproblemen en gezonde mensen? Zijn er specifieke verschillen in hersenstructuur tijdens het (pogen tot) reguleren van agressie? Welke hersengebieden spelen een rol en wat kunnen we hiervan leren? Biedt het 'positieve brein' misschien een bescherming voor impulsieve agressie? 
Nog niet eerder is woede geprovoceerd tijdens een hersenscan bij forensische patiënten. Dit onderzoek heeft niet alleen aandacht voor de mechanismen achter impulsieve agressie, maar richt zich bewust ook op de regulatieprocessen en op de aanknopingspunten voor toekomstige behandeling. 

Franca verzorgt ook samen met de Oostvaarderskliniek en het EFP een lezing over de lerende praktijk (recidive-onderzoek).

Sociotherapeut Abe Graham neemt deel aan 'KFZ Draait Door', een sessie waarin het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) samen met een tafelheer al haar projecten doorneemt. Abe sluit aan om iets te vertellen over de psycho-educatiemodule 'Weet wat je kan', die onlangs in de Rooyse Wissel is geïmplementeerd. De module is bedoeld voor patiënten met een licht verstandelijke beperking. Psycho-educatie is voor hen een voorwaarde voor de behandeling van risicogedrag en beperkt de kans op recidive. Door de module leren patiënten meer over hun aandoening en hoe ze ermee om kunnen gaan.
Psychotherapeut Truus Kersten sluit ook aan bij 'KFZ Draait Door', om te vertellen over de implementatie van schematherapie via cursussen voor klinieken. 


Tot slot verzorgt de Rooyse Wissel een sessie over de theatervoorstelling 'Van kwaad tot erger', die in april en juni van dit jaar werd uitgevoerd in de kliniek. Tijdens de sessie laten we zien hoe indrukwekkend de voorstelling was, dat niets is wat het lijkt en dat vooroordelen je soms danig in de weg kunnen zitten. Ook staan we stil bij de opbrengst van het theater: een betere samenwerking tussen patiënten en medewerkers.