De Rooyse Wissel

Congres International Association for Forensic Mental Health (IAFMHS)

Directeur Behandeling en Zorg Rose Schmitz en wetenschappelijk onderzoeker Marije Keulen - de Vos verzorgen tijdens het jaarlijkse congres van de International Association for Forensic Mental Health (IAFMHS) een symposium over zorgprogrammering. Ze vertellen onder meer over de ontwikkeling van zorgprogrammering, de implementatie ervan en de financiering. Ze doen dat samen met dr. Regi Alexander FRCPsych, psychiater en onderzoeker bij St. Johns House in Norfolk (UK). St. Johns House is een instelling voor patiënten met een licht verstandelijke beperking, waar ook wordt gewerkt met zorgprogramma's. 

Het congres vindt plaats in New York. Meer informatie over het congres is te vinden op http://www.iafmhs.org/Conference