Levensloopaanpak (Ketenveldnorm)

De Levensloopaanpak is bestemd voor mensen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling tekort schiet. Deze mensen hebben langdurige continuïteit en (tijdelijk) beveiligde intensieve en zorg nodig.

Professionals die bij de geïncludeerde persoon en hun naasten betrokken zijn, blijven zo lang dat nodig is. Daarnaast is het makkelijk op- en afschalen naar zwaardere of lichtere vormen van ondersteuning en (beveiligde intensieve) zorg, ook in het sociaal domein. De Levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden).

Samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. Rooyse Wissel is voor de regio Limburg de coördinerende levensloopaanbieder en daarmee kartrekker van dit project.

Doelgroep

Meer weten?

Aanmelden

Ken je een iemand die baat heeft bij de levensloopaanpak? Meld hem of haar dan aan via het Zorg- & Veiligheidshuis in jouw regio. Heb je een vraag? Stuur dan een email naar levensloopaanpaklimburg@derooysewissel.nl.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details