Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is momenteel een veel besproken onderwerp. Wat maakt dat plegers hiertoe overgaan? Het ontbreekt onder andere aan zelfcorrigerend vermogen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende sociale controle in. Komt het in de openbaarheid dan is de schaamte en schuldbesef groot. En meestal start dan de zoektocht naar adequate hulp. Vaak ook ingegeven door het motief om imagoschade te beperken. Krijg je als huisarts, reclassering of andere verwijzer te maken met een client waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde is? Dan kun je contact op nemen met ons. Onze behandeling draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het voorkomen van recidive, waarmee we mogelijke nieuwe slachtoffers kunnen voorkomen.

Vrijwillige behandeling

Rooyse Wissel beschikt zowel klinisch als ambulant over een behandelaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waar Klinisch Behandelen vooral plegers met een (vaak forse) strafmaatregel, zoals tbs worden behandeld, kan behandeling bij Ambulant Behandelen zowel met als zonder strafrechtelijke maatregel plaats vinden. Cliënten kunnen verwezen worden door reclassering, huisarts of externe GGZ-instelling. De doelgroep beslaat cliënten met uiteenlopende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die zowel ‘hands-on’ (bijv. verkrachting, kindermisbruik, ontucht) als ‘hands-off’ (kinderporno, grooming, sexting) kunnen zijn. Zowel Klinisch als Ambulant behandelen zetten multidisciplinaire hulpverleningsteams in. Met behulp van diverse behandelonderdelen (o.a. psychodiagnostiek, delict analyse, groepstherapie, systeemtherapie, vaktherapie, psychotherapie, farmacotherapie, ambulante begeleiding) wordt gewerkt aan het verminderen van het recidiverisico. Rooyse Wissel werkt op dit moment aan het uitbreiden van het behandelaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is er een wetenschappelijke onderzoekslijn opgezet die specifiek is gericht op (behandeling van) plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meld je aan!

Krijg je als huisarts, reclassering of andere verwijzer te maken met een client waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde is? Meld je dan bij aan bij Rooyse Wissel Ambulant behandelen. Onze behandeling draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen (psychiatrische) stoornis en gedrag. Ook geeft het richting aan het maken van een gedegen inschatting van het risico op verval (recidive). Ook maken we inzichtelijk wat de wisselwerking is tussen de diverse risico- en beschermende factoren in samenhang met de recidive. Door risicomanagement in te zetten kan recidive en dus nieuwe slachtoffers zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details