Waar moet je verwijzing aan voldoen?

Of je moet betalen voor je behandeling bij Ambulant behandelen is van een aantal zaken afhankelijk.

Poli Maastricht
Poli Maastricht

Vrijwillige behandeling

Als je je vrijwillig laat behandelen, betaal je een wettelijk vastgesteld eigen risico terug aan je zorgverzekeraar. Het eigen risico voor 2020 bedraagt € 385,-. Dit eigen risico betaal je als je het nog niet hebt gebruikt voor andere zorg.

Je kunt er bij je zorgverzekeraar voor kiezen je eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaal je een hoger bedrag terug.

Naast het eigen risico kan het zijn dat je verzekeraar aanvullende kosten bij je in rekening brengt. Dat is afhankelijk van je polis. Wij raden je aan om vooraf bij je verzekeraar na te vragen of je verzekering de kosten van behandeling bij Ambulant behandelen vergoedt.

Als je een buitenlandse zorgverzekering hebt omdat je in het buitenland woont of werkt, kunnen we je vragen de kosten van de behandeling zelf voor te schieten. Buitenlandse verzekeraars keren hun vergoeding doorgaans namelijk niet aan Ambulant behandelen uit, maar aan de verzekerde.

Verplichte behandeling

Als je vanwege een strafrechtelijke sanctie of maatregel verplicht onder behandeling bent bij Ambulant behandelen, betaal je geen eigen bijdrage. De kosten voor je behandeling worden vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Start van je behandeling

Voor hulp van Ambulant behandelen heb je altijd een schriftelijke verwijzing nodig van je (huis)arts of reclasseringsmedewerker. Zodra we je verwijzing hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. We stellen je een aantal vragen om ons zo een beeld te kunnen vormen van de hulp die je nodig hebt. Op basis van de informatie uit het telefoongesprek, de verwijsbrief en eventuele andere informatie bepalen we welk zorgprogramma het beste bij je past. In een zorgprogramma is vastgelegd welke zorg wordt aangeboden aan een bepaalde groep cliënten.

De keuze voor het zorgprogramma lichten we toe in een gesprek, de intake. Tijdens de intake voer je ook een gesprek met een psychiater. Dat noemen we het psychiatrisch onderzoek. Ook voeren we een risicotaxatie uit, zodat we kunnen inschatten hoe groot de kans is dat je door risicovol gedrag in aanraking komt met politie en justitie of een strafbaar feit pleegt.  

Als alle informatie is verzameld, vindt er multidisciplinair overleg plaats, dus met verschillende behandelaren. Je behandelplan wordt gemaakt. Het plan wordt op maat gemaakt en sluit aan bij je problematiek. Tijdens een gesprek bespreken we het plan met je en geven we aan hoe wij denken je het beste te kunnen helpen, wanneer bepaalde behandelonderdelen starten en wat je doelen zijn. We horen graag jouw ideeën over je behandeling en nemen deze mee in het behandelplan. Samen komen we tot een definitief behandelplan. We evalueren het plan regelmatig, zodat we zeker weten dat we met de juiste zaken bezig zijn. Als het nodig of wenselijk is, stellen we het plan gedurende je behandeling bij.

Zodra we overeenstemming hebben over je behandelplan starten we de behandeling. We bieden poliklinische behandeling en behandeling door ForFACT-teams die naar je toe komen. Behandeling door de ForFACT-teams is vooral geschikt voor cliënten die door psychische problemen moeilijkheden hebben met bijvoorbeeld wonen, werken, sociale relaties en financiën.

Tijdens je behandeling bij Ambulant behandelen heb je één vast aanspreekpunt, je casemanager. Met deze behandelaar heb je het meeste contact. Hij of zij coördineert alle behandelcontacten en de contacten met bijvoorbeeld de reclassering voor je.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details