De Rooyse Wissel bouwt aan de toekomst

Binnenkort start de bouw van een forensische high intensive care (FHIC) en een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) op het terrein van de Rooyse Wissel. Deze nieuwbouw geeft ons de mogelijkheid om een geïntegreerd zorgaanbod te bieden op verschillende beveiligingsniveaus. Afgelopen week tekenden we het contract met de aannemers. Voor het bouwproject is Cornelissen Bouw uit Zeeland aangetrokken. Voor de installatie en veiligheidsvoorzieningen is ITN Installatietechniek uit Ede ingeschakeld.

Al langere tijd nemen we ook patiënten op met andere opnametitels dan tbs. Deze patiënten hebben een minder zware maatregel en worden voor kortere tijd opgenomen. We brengen deze groep patiënten het liefst bij elkaar op één afdeling, zodat het regime/de bejegening op de groep kan worden afgestemd. Hiervoor gaan we een nieuw gebouw plaatsen op ons terrein.

Daarnaast zijn onze separeerruimtes verouderd. We gaan deze aanpassen aan de eisen van deze tijd en bouwen daarom gelijktijdig een forensische high intensive care (FHIC) met beveiligingsniveau 4, de eerste in Nederland. Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in (dreigende) crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Dit kunnen onze eigen patiënten zijn maar ook patiënten vanuit andere (zorg)instellingen. Het doel is de patiënt te stabiliseren zodat deze weer terug kan naar zijn eigen afdeling of woonsetting. Dit gebeurt in een open leef- en werkklimaat. De behandeling is gericht op contact, ondersteuning, groei en het voorkomen van repressie. Het opbouwen en behouden van contact is de kern: juist in het contact met de patiënt ontstaat veiligheid voor de patiënt en de omgeving.

We verwachten dat de bouw in het najaar van 2020 gerealiseerd is, zodat we in december van volgend jaar de eerste patiënten kunnen plaatsen.

Lees ook


Archief | Onderzoek

Publicaties

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details