Een totaalpakket van behandeling, (woon)begeleiding en dagbesteding: lees er meer over in ons jaarverslag 2016

Ieder jaar leggen we in ons jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

We zijn trots op de resultaten die we in 2016 hebben bereikt. We zijn in staat een totaalpakket van behandeling, (woon)begeleiding en dagbesteding aan te bieden. In nauwe samenwerking met onze ketenpartners bekijken we welke zorg, behandeling en/of begeleiding iemand nodig heeft en welke plek het best bij hem en zijn problematiek past. Zo zorgen we voor een nog beter passend aanbod voor onze patiënten en cliënten.

2016 werd ook getekend door een ingrijpend incident in onze kliniek, waarvan een collega het slachtoffer werd. De gebeurtenis heeft op iedereen veel indruk gemaakt. Het tekent de veerkracht van de Rooyse Wissel dat we na het incident samen de dagelijkse gang van zaken weer hebben opgepakt.

De problemen van onze patiënten en cliënten zijn fors en leiden ertoe dat ze vastlopen in het leven, maar zijn voor ons nooit te ingewikkeld. Het zijn trajecten van de lange adem en kleine stappen vooruit. De inzet, betrokkenheid en veerkracht van alle medewerkers verdienen dan ook een groot compliment.

De ontwikkelingen en resultaten van de Rooyse Wissel, de Horst, het Werkhuis, RIBW de Schakel en RIBW de Vliet in 2016 zijn gebundeld in één jaarverslag.

Jaarverslag 2016

Lees ook


Archief | Onderzoek

Publicaties

Archief | Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel bouwt aan de toekomst

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details