Het verhaal van Elvira

‘Werken met mensen die vanwege bijzondere omstandigheden in aanraking zijn gekomen met een gedwongen vorm van hulpverlening. Juist die specifieke tak van sport trok me aan. Je werkt op het snijvlak van het waarborgen van veiligheid en het gericht behandelen van patiënten.’Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de patiënt maar ook aan de maatschappij. Zodra je de recidive (kans op herhaling van strafbaar gedrag) hebt weten terug te dringen naar een aanvaardbaar niveau, kun je samen gaan werken aan de terugkeer in de samenleving.

‘Werken met mensen die vanwege bijzondere omstandigheden in aanraking zijn gekomen met een gedwongen vorm van hulpverlening. Juist die specifieke tak van sport trok me aan. Je werkt op het snijvlak van het waarborgen van veiligheid en het gericht behandelen van patiënten.’

Elvira

De patiënten met wie ik werk hebben een verstandelijke beperking. De wereld om hen heen is vaak te groot en moeilijk te begrijpen waardoor je als therapeut steeds context aan het scheppen bent. Het liefst wil je dat zij ook een zinvol bestaan kunnen opbouwen en een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Iedereen is gebaat bij zoveel mogelijk kwaliteit van leven. Met de juiste hulpverlening kan de patiënt maatschappelijk geaccepteerd gedrag aanleren dat bijdraagt aan zijn persoonlijk geluk.

Als sociotherapeut werk ik in een multidisciplinair team. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de behandeling en ontwikkeling van de patiënten op de groep. We hebben wekelijks werkoverleg en stemmen voor en na het weekend af hoe de vlag erbij hangt op de afdeling. Zijn er nog bijzonderheden, hoe is het gegaan? Het is belangrijk om te weten wat er speelt. Eens per twee weken hebben we overleg over individuele patiënten en hun ontwikkeling.

Ik hecht veel waarde aan een continue kwaliteit van zorg. Dat we blijven kijken of we de goede dingen doen. En wat er nog beter kan. Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven over punten waar je tegenaan loopt, persoonlijk of binnen de groep. Daarvoor moet je je veilig voelen binnen je team, zodat je ook kritisch durft te zijn naar elkaar.

Binnen de Rooyse Wissel zijn veel doorgroeimogelijkheden. Elke groep patiënten kent zijn eigen benadering en aanpak. Maar ook binnen mijn eigen afdeling kan ik nog veel leren van mijn collega’s. Daarnaast krijg je allerlei trainingen aangeboden om jezelf te blijven ontwikkelen, zoals mentale en fysieke weerbaarheidstraining. Voorlopig kan ik hier nog jaren vooruit.’

Lees ook


Werken bij | Collega's aan het woord

De dag van Devad

Werken bij | Collega's aan het woord

De dag van Rocco

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details