Limburg als pilotregio voor de invoering van de Ketenveldnorm

De Rooyse Wissel heeft samen met Vincent van Gogh, Mondriaan en STEVIG/Dichterbij op 22 oktober de pilot Implementatie Ketenveldnorm toegewezen gekregen. De pilot start in november 2018 en duurt een jaar. Invoering van de Ketenveldnorm moet ervoor zorgen dat mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar nu door hun problematiek tussen de wal en het schip vallen, in de toekomst wél goed geholpen en gevolgd worden. Het gaat hierbij om mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen als gevolg van een psychische aandoening of beperking.

Ook de regio’s Brabant, Midden Nederland en Oost Nederland nemen deel aan de pilot die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen de pilots wordt intensief samengewerkt met allerlei betrokken partijen. Van onder meer GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, tot gemeenten, verzekeraars, de reclassering en Veiligheidshuizen. De implementatie van de Ketenveldnorm in de pilotregio’s moet veel nuttige kennis en ervaringen opleveren die de landelijke implementatie in 2020 vergemakkelijken.

Hard nodig

Invoering van de Ketenveldnorm is hard nodig. In Nederland zijn er zo’n twee- tot drieduizend mensen die nu niet de juiste intensieve zorg krijgen. Het gaat dan om mensen mét of zonder strafrechtelijke titel die forensische zorg nodig hebben. Door verschillen in regelgeving, financieringsstromen en procedures ontbreekt het nu aan goede continuïteit van zorg. Als mensen bijvoorbeeld binnen een strafrechtelijk kader vallen, is er een andere vorm van zorg beschikbaar dan wanneer ze er niet (meer) onder vallen. Bij de Ketenveldnorm wordt niet meer gedacht vanuit regels en procedures, maar wordt gekeken naar: wat heeft iemand nodig en hoe kunnen we met z’n allen deze zorg bieden? Door een geïntegreerde aanpak met levensloopfunctie en beveiligde zorg, kunnen patiënten beter geholpen worden en vergroten we de maatschappelijke veiligheid. Cliënten worden hierbij langdurig begeleid door zorgverleners en waar nodig wordt de zorg op- of afgeschaald.

Aan de slag

Op 21 november is de aftrapbijeenkomst in Venray waarvoor alle betrokken partijen uit de regio van harte zijn uitgenodigd. Er zal hard gewerkt gaan worden komend jaar. Enerzijds om de Ketenveldnorm goed te implementeren in Limburg, anderzijds ook om een bijdrage te leveren aan een succesvolle landelijke implementatie.

Meer informatie

De pilotregie voor regio Limburg ligt bij de Rooyse Wissel. Linda van ’t Land is projectleider en werkt nauw samen met Angelique Moonen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0478 635 200.

Lees ook


Archief | Onderzoek

Publicaties

Archief | Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel bouwt aan de toekomst

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details