Medewerker naar huis gestuurd vanwege niet-professionele relatie met patiënt

Deze week meldde een medewerker van de Rooyse Wissel dat zij sinds een aantal weken een niet-professionele relatie heeft met een patiënt. Hoewel wij blij zijn dat de medewerker dit zelf meldt, is zij meteen naar huis gestuurd. Betreffende medewerker heeft niet-integer gehandeld, de veiligheid binnen de kliniek in gevaar gebracht en het vertrouwen in haar is geschaad. Het contract met haar wordt daarom beëindigd.

De Rooyse Wissel en het team van collega’s zijn geschrokken: integriteit is van essentieel belang en niet professionele relaties tussen medewerkers en patiënten zijn ontoelaatbaar. De Rooyse Wissel start daarom een SIRE-onderzoek op, onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter, om te onderzoeken wat er heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Rooyse Wissel melding gemaakt van het voorval bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en er is aangifte gedaan bij de politie, omdat er sprake is van een strafbaar feit.

Afstand en nabijheid bij behandeling
In een forensisch psychiatrisch centrum brengen medewerkers en patiënten veel tijd met elkaar door. In het contact spelen, heftige, emoties soms een grote rol. Dit mag er nooit toe leiden dat medewerkers de professionele grens tussen ‘afstand en nabijheid’ overschrijden. Als iemand de grens van afstand en nabijheid overschrijdt, is er geen sprake meer van een professionele relatie tussen medewerker en patiënt.

Integriteitscode
De grens tussen ‘afstand en nabijheid’ is daarom continue onderwerp van gesprek bij medewerkers van de Rooyse Wissel. We werken daarnaast met een integriteitscode en er is een protocol dat beschrijft wat te doen als een medewerker gevoelens ontwikkelt voor een patiënt. Deze onderwerpen staan ook voortdurend op de agenda bij de teamoverleggen, teamdagen en intervisie.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details