De Rooyse Wissel
Nieuws

Openen kamerdeuren en contrabande

7-06-2018

Op woensdag 30 mei jl. heeft er naar aanleiding van signalen een controle plaatsgevonden binnen een afdeling in de kliniek.

Uit deze signalen is gebleken dat het mogelijk zou zijn om de kamerdeuren van patiëntenkamers, na insluiting, te openen. Alle deuren zijn gecontroleerd en bleken niet gemanipuleerd.

Uit onderzoek gebleken dat het mogelijk is om de kamerdeuren van buitenaf te manipuleren zodat deze inderdaad, na insluiting, te openen zijn. Wij zijn hiervan geschrokken.

Naar aanleiding van deze constateringen zijn direct procedurele maatregelen genomen. Met deze procedurele maatregelen is het veilig in de kliniek. Een technische aanpassing volgt op korte termijn.

Tijdens deze controle is tevens een mobiele telefoon aangetroffen op een kamer van een patiënt. Met de aangetroffen mobiele telefoon zijn op de desbetreffende afdeling beelden gemaakt die de patiënt buiten de kliniek heeft gedeeld. Dat betreuren wij.   

Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de kliniek. Het meenemen c.q. het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers. Contrabande zoals bijvoorbeeld drugs, alcohol en mobiele telefoons verstoren het behandelklimaat. Wij doen er daarom alles aan om contrabande buiten de deur te houden. Wij benadrukken dat de veiligheid in de kliniek niet in gedrang is geweest.

Ondanks de genomen maatregelen willen wij opmerken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Bovendien zijn patiënten en hun bezoekers vaak zeer inventief en volgen de technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld steeds kleinere telefoons) elkaar snel op. Het is daarom een illusie om een instelling 100% vrij van contrabande te krijgen.