De Rooyse Wissel
Nieuws

Patiënt overleden

11-09-2018

Maandag 10 september heeft een van onze patiënten zijn leven beëindigd. Als een patiënt die aan onze zorg is toevertrouwd een einde maakt aan zijn leven, dan maakt dat veel indruk. Onze eerste aandacht gaat uit naar de familie van de patiënt, de patiënten in onze kliniek en onze medewerkers.

In algemene zin geldt dat als een patiënt wordt opgenomen in onze kliniek, we altijd het risico op zelfdoding inschatten. Bij een grote groep patiënten is er geen of nauwelijks gevaar op zelfdoding, bij sommige patiënten wel. De ernst van een psychiatrische stoornis, het (langdurige) verblijf in een kliniek of een terugval in behandeling kunnen het leven uitzichtloos maken. Alle behandelteams zijn erop getraind om continu alert te zijn op mogelijke signalen van suïcidaal gedrag. Soms zijn signalen duidelijk vooraf te herkennen, soms is suïcidaal gedrag heel impulsief zonder signalen vooraf.

We willen graag weten of we signalen hebben gemist. Daarom voeren we een intern onderzoek uit naar het overlijden. Daarnaast hebben we het overlijden – conform procedure – gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.