Patiënt Rooyse Wissel overleden

Op 22 september heeft één van onze patiënten zijn leven beëindigd. Het overlijden van een patiënt die aan onze zorg is toevertrouwd, maakt veel indruk. Onze eerste aandacht gaat dan ook uit naar de nabestaanden van de patiënt, de patiënten in onze kliniek en onze medewerkers. 

Als een patiënt wordt opgenomen in onze kliniek schatten we altijd het risico op zelfdoding in. De ernst van een psychiatrische stoornis, het langdurige verblijf in een kliniek of een terugval in behandeling kunnen het leven uitzichtloos maken en het risico op suïcide verhogen. Al onze behandelteams zijn erop getraind om continu alert te zijn op mogelijke signalen van suïcidaal gedrag. We willen daarom weten of we signalen hebben gemist. Daarom voeren we een intern onderzoek uit naar het overlijden. Daarnaast hebben we het overlijden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details