Rooyse Wissel investeert stevig in medewerkers in 2022

In een krappe arbeidsmarkt investeerde Rooyse Wissel in 2022 fors in het ontwikkelen en onderhouden van het vakmanschap van haar medewerkers. Dit leidde ertoe dat maar liefst 100 collega’s (bijna 15% van de medewerkers) een opleiding volgden of nog steeds volgen. De opleidingen variëren van mensen die van carrière switchen, tot mbo’ers die een hbo-opleiding volgen en hele specialistische opleidingen, zoals in ICT.

Hyacinthe van Bussel, algemeen directeur: “Vakmanschap is cruciaal voor ons als forensisch psychiatrisch centrum om hoogwaardige behandeling te kunnen blijven aanbieden aan onze patiënten en cliënten. Het was daarom een lang gekoesterde wens om een eigen plek te vinden om onze mensen op te leiden. Die hebben we gevonden: in 2022 lanceerden we, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onze eigen opleiding tot sociotherapeut. Hier volgen inmiddels al 27 carrière switchers een opleiding tot sociotherapeut. Het is voor ons een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt.”

Aantal medewerkers stijgt tot boven de 600
Het aantal medewerkers in dienst van de Rooyse Wissel steeg van 589 in 2021 naar 616 in 2022. Dat komt mede door het gestegen aantal patiënten bij Wonen en begeleiden. Bij Wonen & Begeleiden staat de geleidelijke terugkeer in de samenleving centraal. Hierbij kijken we wat patiënten nodig hebben om weer op eigen benen te staan.  In 2022 werd een Forensische Psychiatrische Afdeling (15 plaatsen) en een Forensische Training Unit (10 plaatsen) toegevoegd aan Wonen & Begeleiden.

Bijna 14.000 verloven

Het aantal verlofbewegingen voor tbs-patiënten steeg in 2022 licht naar bijna 14.000. Dat betekent dat afgelopen jaar bijna 14.000 keer een tbs-patiënt met begeleid of onbegeleid verlof ging. Bij deze verloven was acht keer een patiënt ongeoorloofd afwezig: één keer onttrok een patiënt zich aan een begeleid verlof en één keer tijdens een onbegeleid verlof. Daarnaast was er zes keer sprake van ongeoorloofde afwezigheid van een patiënt tijdens een transmuraal verlof. Bij transmuraal verlof woont een patiënt buiten de beveiligde zone van de tbs-kliniek, bijvoorbeeld in een zelfstandige woning of bij een andere zorginstelling. De patiënt hield zich in deze gevallen bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voor het verlof. In 2021 was er zeven keer een patiënt ongeoorloofd afwezig tijdens verlof.

Positief financieel resultaat
Het financieel resultaat over 2022 is € 4.751.513. Dit positieve resultaat werd met name bereikt door gedurende het jaar de balans tussen inkomsten en uitgaven stevig te bewaken. Daarnaast werd het voor een klein deel beïnvloed door vacatures die niet ingevuld werden. Hyacinthe van Bussel: “De nieuwbouw van de forensisch psychiatrische kliniek die we in 2020 openden financierden we volledig met eigen vermogen. Met het positieve resultaat van 2022 is ons eigen vermogen weer verder aangevuld en kunnen we de komende jaren verder met onze plannen voor herhuisvesting van het arbeids- en scholingscentrum en een aantal afdelingen van Wonen en Begeleiden binnen de beveiligde omgeving van de kliniek.”

Lees hier meer over onze resultaten, ontwikkelingen, feiten en cijfers uit 2022.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details