De Rooyse Wissel
Nieuws

STEVIG en de Rooyse Wissel oriënteren samen op forensisch RIBW in Midden- of Zuid-Limburg

31-01-2017

Sinds 2014 werken STEVIG (onderdeel van Dichterbij) en de Rooyse Wissel samen in forensisch RIBW de Schakel, een regionale instelling voor begeleid wonen in Venray. Samen bieden we in de Schakel 24-uurs verblijf, behandeling en begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, maar door hun problematiek en risicogedrag niet in een reguliere instelling terecht kunnen. Wij verzorgen het risicomanagement en de behandeling en begeleiding, zodat cliënten uiteindelijk veilig kunnen doorstromen naar een reguliere instelling of terug naar de maatschappij. De reclassering plaatst de meeste cliënten in de Schakel en bepaalt de kaders en voorwaarden van hun verblijf. 


De reclassering heeft ons gevraagd na te denken over het opstarten van eenzelfde RIBW in Midden- of Zuid-Limburg. Zo kunnen bijvoorbeeld cliënten die nu in de RIBW in Venray verblijven maar oorspronkelijk uit de regio Midden- of Zuid-Limburg komen, dichter bij huis in de nieuw op te starten RIBW terecht. We bekijken op dit moment de mogelijkheden hiervoor en hebben verschillende locaties in Midden- en Zuid-Limburg bezocht. Een concrete uitwerking van de plannen is er nog niet, maar we verwachten de RIBW in 2017 op te kunnen starten.

Door samen te werken, verbeteren we de kwaliteit van zorg en de doorstroom van cliënten. Voorheen stagneerde de doorstroom van deze groep cliënten vaak, omdat zij niet in een reguliere instelling terecht kunnen. Daarnaast konden we voorheen cliënten vaak alleen ver buiten de regio op een passende plek plaatsen en zijn we nu in staat om die plek dicht bij huis aan te bieden.