Stevige rol Ambulant behandelen in pilot Ketenveldnorm

Samen met Vincent van Gogh, Mondriaan en Stevig/Dichterbij participeert de Ambulant behandelen, als afgevaardigde van de Rooyse Wissel, in de pilot Implementatie Ketenveldnorm. Deze norm moet ervoor zorgen dat mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar nu door hun problematiek tussen de wal en het schip vallen, in de toekomst wél goed geholpen en gevolgd worden. De pilot is gestart in november 2018 en duurt nog tot het einde van dit jaar.

Wat heeft iemand nodig?

Nicole van Leerdam, casemanager bij Ambulant behandelen, vertelt trots: ‘In Nederland zijn er zo’n twee- tot drieduizend mensen die nu niet de juiste intensieve zorg krijgen. Het gaat vooral om mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen als gevolg van een psychische aandoening of beperking. Met of zonder strafrechtelijke titel. Door verschillen in regelgeving, financieringsstromen en procedures ontbreekt het nu aan goede continuïteit van zorg.’ Bij de Ketenveldnorm wordt niet meer gedacht vanuit regels en procedures, maar wordt gekeken naar: wat heeft iemand nodig en hoe kunnen we met z’n allen deze zorg bieden? Door een geïntegreerde aanpak met levensloopfunctie en beveiligde zorg, kunnen patiënten beter geholpen worden en vergroten we de maatschappelijke veiligheid. Cliënten worden hierbij langdurig begeleid door zorgverleners en waar nodig wordt de zorg op- of afgeschaald.

‘In Nederland zijn er zo’n twee- tot drieduizend mensen die nu niet de juiste intensieve zorg krijgen. Het gaat vooral om mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen als gevolg van een psychische aandoening of beperking. Met of zonder strafrechtelijke titel.’

Nicole van Leerdam

Creatief zijn

‘Als casemanager heb ik nu 3 cliënten onder mijn hoede,’ vertelt Nicole. Gemiddeld hebben we 2 tot 3 keer per week met elkaar contact. Ik vraag dan hoe het gaat en wat ze nodig hebben. Juist die aandacht is heel belangrijk.’ Een cliënt is 2 jaar aan een casemanager verbonden. Als de cliënt dan vervolgens 2 jaar stabiel blijft, kan weer worden doorverwezen naar een reguliere instelling. ‘Een keer in de maand komen we als casemanagers bij elkaar en delen we onze ervaringen. Waar gaat het goed, waar lopen we tegen aan? Al deze kennis en ervaring gaat de landelijke implementatie van de Ketenveldnorm straks vergemakkelijken.

Kennis en ervaring opdoen

Ook de regio’s Brabant, Midden Nederland en Oost Nederland nemen deel aan de pilot die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ook de locatie van Ambulant behandelen in Helmond is in de pilot betrokken. ‘Op dit moment hebben we 4 cliënten vanuit de Ketenveldnorm onder onze hoede’, zegt Peter de Kort, teamleider. ‘Een groot voordeel is dat we, door samenwerking, meer een beroep op elkaar kunnen doen. We geven elkaar rugdekking, bijvoorbeeld als het gaat het bieden van beveiligde bedden.’

Trots op Ambulant behandelen!

Binnen de pilots wordt intensief samengewerkt met allerlei betrokken partijen. Van onder meer GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, tot gemeenten, verzekeraars, de reclassering en Veiligheidshuizen. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. Mijn zorg zit bij de gemeentes’, zegt Nicole eerlijk. ‘Zij zien nog onvoldoende het belang. Daar moeten we dus nog stappen in maken. Maar we boeken echt vooruitgang samen. In het begin was het zeker zoeken, maar op een gegeven moment bouw je een vertrouwensband op en weet je elkaar te vinden. Dan zijn de lijnen kort en dat komt ten goede aan de zorg voor de cliënt. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Ik ben trots dat we als Ambulant behandelen in deze pilot betrokken zijn!’

‘In het begin was het zeker zoeken, maar op een gegeven moment bouw je een vertrouwensband op en weet je elkaar te vinden. Dan zijn de lijnen kort en dat komt ten goede aan de zorg voor de cliënt. En daar gaat het uiteindelijk toch om.’

Nicole van Leerdam

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details