Succesvolle aftrapbijeenkomst implementatie ketenveldnorm Limburg

Vandaag vond de aftrapbijeenkomst van de pilot ‘Implementatie ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ plaats in Venray. De Rooyse Wissel heeft deze pilot samen met Vincent van Gogh, Mondriaan en STEVIG/Dichterbij toegewezen gekregen. Daarmee is Limburg één van de vier regio’s in Nederland die aan de slag gaat om de ketenveldnorm te implementeren. De ketenveldnorm moet ervoor zorgen dat volwassenen die agressief of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking of hersenletsel voortaan goed geholpen en (levens)lang gevolgd worden. Nu valt deze doelgroep bij gebrek aan een geïntegreerde aanpak en verschillen in regelgeving, procedures en financiële stromen te vaak tussen de wal en het schip. Met alle gevolgen van dien.

De pilots moeten best practices, knelpunten en adviezen opleveren om succesvolle landelijke implementatie mogelijk te maken. Dit vraagt in ieder geval om nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg-, veiligheids- en inkoopketen. En die bereidheid is er, zo bleek vandaag heel duidelijk. Linda van ’t Land, vanuit de Rooyse Wissel projectleider ketenveldnorm regio Limburg, is meer dan enthousiast. “Het was echt fantástisch. Iedereen was er. Van verzekeraars, gemeentes, DForZo, politie en reclassering tot GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, andere zorg- en hulpverleners, projectleiders uit andere regio’s, ervaringsdeskundigen. Te veel om op te noemen. Ik had dit alleen maar kunnen hopen. Het onderwerp staat dus al snel breed op de agenda. Dat is een mooi vertrekpunt. Want alleen als we het sámen doen, als we samen de noodzaak zien en denken in mogelijkheden en oplossingen, kunnen we er een succes van maken.”

De koppen gericht

Tijdens de bijeenkomst werden de projectstructuur, de doelgroepen en het doel nog eens helder toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kwam de plenaire discussie al snel op gang. Vervolgens zijn stellingen voorgelegd waar men via de mobiele telefoon direct op kon reageren. Dit leidde tot interessante inzichten. Linda: “Iedereen kijkt vanuit z’n eigen organisatie en perspectief. Dat maakt zo’n interactieve bijeenkomst ook zo waardevol. Je gaat direct het gesprek aan en ziet en begrijpt waar een ander tegenaan loopt. Wat heel helder naar voren kwam, was dat een meerderheid van de aanwezigen aangaf graag regionaal te willen werken waarbij op provincieniveau een uniforme werkwijze gehanteerd wordt. Dat is interessant om te weten. De komende periode gaan we alles wat we hebben opgehaald, verwerken en terugkoppelen. Om vervolgens de taken te verdelen en aan de slag te gaan. Ik heb er zin in.”

Lees ook: Limburg als pilotregio voor de invoering van de ketenveldnorm.

Lees ook


Archief | Onderzoek

Publicaties

Archief | Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel bouwt aan de toekomst

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details