Toewijding en continuïteit: de sleutel tot succes in de Levensloopaanpak

De Levensloopaanpak richt zich op mensen die door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking mogelijk gevaarlijk gedrag vertonen. Zij hebben wél altijd in zekere mate een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. Shana Houben, Levensloopcasemanager bij Mondriaan en Anna Borghs, Procesregisseur Zorg en Veiligheidshuis Parkstad nemen je graag mee in hun ervaring met de Levensloopaanpak.  

Tussen wal en schip

Momenteel is de term ‘tussen wal en schip’ veelgehoord in de geestelijke gezondheidszorg. De Levensloopaanpak biedt de mogelijkheid om juist deze mensen te helpen en ondersteunen. ‘Normaal gesproken wordt de zorg vaak stopgezet zodra iemand uit het zicht verdwijnt of terug moet naar detentie. In mijn rol als Levensloopcasemanager blijf ik een cliënt volgen, ongeacht waar die zich bevindt,’ vertelt Shana. ‘Het is belangrijk om continuïteit van zorg te bieden, zelfs als cliënten van de radar verdwijnen of hun situatie op dat moment niet direct aansluit bij bestaande zorg.’

Gouden duo

Shana vormt samen met Anna het zogenoemde ‘gouden duo’.

‘We functioneren als team, waarbij ik het proces bewaak en ervoor zorg dat alle betrokken partijen worden samengebracht en afspraken worden nageleefd,’ vertelt Anna vanuit haar rol als Procesregisseur. Shana benadrukt het belang van de samenwerking op het moment dat bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. ‘Het is fijn dat Anna dan contact kan leggen met de juiste instanties, zoals politie, zodat we tijdig kunnen opschalen als dat  nodig is.’

Onvoorwaardelijk

‘Het feit dat wij onvoorwaardelijk voor de cliënt staan, maakt het verschil,’ vertelt Shana. Volgens beiden is het een gegeven dat de Levensloopaanpak van toegevoegde waarde is in het huidige zorgaanbod. ‘Door continuïteit te bieden, bouw je vertrouwen op en kun je kleine stapjes zetten richting stabiliteit. Daarnaast proberen we ook onvoorwaardelijk dichtbij de naasten van de cliënt staan,’ vult Anna aan.

Lange adem en toewijding

‘Hoewel het einddoel soms ver weg lijkt, zijn de kleine stappen tussendoor vaak nog belangrijker,’ vertelt Shana. ‘Een voorbeeld hiervan is het vermijden van detentie. Of juist het in contact blijven.’ Over het algemeen is het geen makkelijke doelgroep.

‘Het is daarom ook van cruciaal belang dat zorgpersoneel zich vastbijt in deze cliënten. De aanhouder wint. Ook al vergt dit soms een flinke dosis toewijding en een lange adem,’ benadrukt Anna.

Samenwerking in de regio

De Levensloopaanpak is een regionale samenwerking voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of verslaving en/of verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. ‘Deze samenwerking is niet altijd optimaal. ‘Soms zijn er obstakels, logisch het is complexe materie. Niet alleen is de problematiek van de cliënt complex, de financiering van de zorg omtrent de cliënt is ook complex. Het vinden van passende woonvoorzieningen is een zoektocht en organisaties zijn kritisch als het gaat om veiligheidsrisico’s,’ geeft Anna aan.

‘We laten organisaties dan weten dat wij de cliënt na plaatsing niet loslaten, maar dat we nauw betrokken blijven. Als ik dit aangeef, merk ik dat organisaties er meer voor openstaan om de cliënt op te nemen,’ vult Shana aan.

Knelpunten

Shana en Anna ervaren ook enkele knelpunten, zoals de onwetendheid bij andere zorginstanties over de Levensloopaanpak, het includeren van zorgmijders, samenwerking met de gemeente en het tekort aan passende woonvoorzieningen voor deze doelgroep.

‘Het is lastig om zorgmijders te includeren, aangezien een cliënt zelf toestemming moet geven voor de levensloopaanpak. Wij denken dat het kan helpen om ons eerder in het proces te betrekken. Maar ik denk dat er bij sommige zorginstanties en ketenpartners nog veel onwetendheid is over de Levensloopaanpak.’ vertelt Shana.

‘Daarnaast hebben we te maken met een landelijk tekort aan passende en structurele plaatsingen voor deze cliëntengroep,’ vult Anna aan. ‘Een vast aanspreekpunt bij de gemeente zou ons werk ook een stuk makkelijker maken. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering, een WMO of voor de zoektocht naar een passende woonvoorziening. Nu worden we vaak van balie, naar balie gestuurd.’

Toekomst

In de toekomst willen we graag blijven leren van andere regio’s,’ vertelt Shana. ‘We streven naar continue verbetering en samenwerking. En ik hoop dat we daar een mooi begin mee kunnen maken tijdens het congres Levensloopaanpak op 10 juni,’ zegt Anna hoopvol.

Samen is niet alleen

Op maandag 10 juni organiseren verschillende partijen samen het congres Levensloopaanpak met als doel iedereen samenbrengen die bijdraagt aan de Levensloopaanpak in Limburg. Onder leiding van dagvoorzitter Joep Verbugt wordt er een platform geboden voor het uitwisselen van kennis en het bevorderen van de effectiviteit van de levensloopaanpak.

Meer informatie over het programma en de inschrijving vind je hier.

Meer informatie over de Levensloopaanpak vind je op www.levensloopaanpak.nl

Vragen? Mail naar levensloopaanpaklimburg@derooysewissel.nl

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details