“Volledig pakket thuis” zorgt voor veilige terugkeer patiënten in de maatschappij

Cliënten met een licht verstandelijke beperking of cliënten die op dat niveau functioneren en die na een verblijf in een gesloten instelling weer een eigen woning hebben, kunnen daar vanaf nu begeleid worden door medewerkers van de Rooyse Wissel. Met het zogenaamde “volledig pakket thuis” begeleiden medewerkers van de Rooyse Wissel zo’n twee jaar lang deze cliënten, zodat zij zich steeds zelfstandiger kunnen redden. Tegelijkertijd houden de medewerkers voortdurend de risico’s in de gaten en kan aanvullende behandeling gestart worden als dit nodig is.

Cliënten krijgen gemiddeld twee jaar lang intensieve begeleiding, coaching en ondersteuning om op een goede manier te kunnen integreren in de eigen omgeving. Het eerste half jaar is deze begeleiding intensief. Daarna wordt de begeleiding steeds verder afgebouwd tot een cliënt volledig zelfstandig kan werken, wonen, sociale relaties aangaan en zijn vrijetijd op een goede manier besteden.

Begeleiding bij terugkeer in de maatschappij cruciaal
Clustermanager Wonen & Begeleiden Ton Wijnen: “De laatste stap voor een volledige terugkeer in de maatschappij is vaak een overgang van een beschermde woonvoorziening naar een eigen huis. We merken dat deze stap nog best groot is. Daarom is het belangrijk dat we cliënten juist in deze fase nog een tijdlang intensief begeleiden. Om hen te ondersteunen, maar ook om de risico’s in de gaten te houden. Met “volledig pakket thuis” kunnen we deze vorm van begeleiding aanbieden. Dat doen we in nauw overleg met de Reclassering en de woningbouwcorporaties. De Reclassering houdt meerdere jaren toezicht, wij zorgen de eerste jaren voor een goede overgang naar de wijk door de juiste begeleiding en eventueel behandeling. De cliënt woont in een eigen woning, maar krijgt eigenlijk nog dezelfde zorg als in een beschermde woonvorm. Zo kan de cliënt op een veilige manier stap voor stap terugkeren in de maatschappij, zonder het gevoel te hebben er alleen voor te staan.”

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details