De Rooyse Wissel
Nieuws

Vragen en antwoorden over de uitzending van 'Beau Five Days Inside'

6-03-2018

Waarom werkt de Rooyse Wissel mee aan het programma ‘Beau Five Days Inside’?
We vinden het belangrijk om de wereld achter de hekken van onze kliniek te laten zien, zodat mensen weten hoe het is om in onze kliniek te wonen en te werken. Dat doen we onder meer door regelmatig Open Dagen te organiseren, maar ook door mee te werken aan mediaproducties.

Beau van Erven Dorens verbleef vijf dagen in de kliniek. Wat deed hij al die tijd?
Beau volgde vijf dagen lang een aantal patiënten en medewerkers. Hij was op de behandelafdelingen, kookte en at mee, ging mee naar therapiesessies, werkte in de werkzalen en voetbalde mee tijdens de wekelijkse training. Overdag en ’s avonds zocht hij patiënten en medewerkers op om meer te weten te komen over hoe het is om in een kliniek te wonen en te werken.

Waar sliep Beau van Erven Dorens tijdens de opnames?
Beau verbleef in onze kliniek in de logeerunit. De logeerunit ligt niet op een behandelafdeling, maar op een andere plek in de kliniek. Patiënten die een relatie hebben, kunnen vanaf een bepaalde fase in hun behandeling gebruik maken van de logeerunit om tijd door te brengen met hun partner en/of kinderen.

Welk misdrijf hebben de patiënten die in de aflevering te zien zijn, gepleegd?
We doen nooit uitspraken over individuele patiënten. Maar in zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat patiënten in een kliniek als de onze worden opgenomen als:

  • ze een misdrijf hebben gepleegd waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.
  • ze een psychiatrische stoornis hebben en als die stoornis (mede) van invloed is geweest op het plegen van het misdrijf.
  • duidelijk is dat de kans op herhaling groot is als er geen behandeling wordt gegeven.

Hoe ziet behandeling eruit?
Zodra iemand wordt opgenomen, start de behandeling. We willen een patiënt zo goed mogelijk leren kennen en willen weten waarom en onder welke omstandigheden hij het misdrijf heeft gepleegd. Wat waren de triggers? En: hoe kunnen we voorkomen dat iemand opnieuw een misdrijf pleegt? Een multidisciplinair team bepaalt aan de hand hiervan hoe de behandeling wordt opgebouwd. Behandeling is altijd een combinatie van het leven op een behandelafdeling, therapie, training en werk of dagbesteding, maar ziet er voor iedere patiënt net iets anders uit. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde psychiatrische stoornis, hetzelfde misdrijf gepleegd of dezelfde triggers of risicofactoren. Sommige patiënten glijden af als ze alcohol of drugs gebruiken, anderen door spanningen in hun relatie en weer anderen raken van het rechte pad af als ze geen werk of dagbesteding hebben. Voor alle patiënten bekijken we wat er nodig is om iemand weer op een veilige manier terug te laten keren in de maatschappij, zonder opnieuw een misdrijf te plegen. En dat is dus maatwerk.

Meer weten? In dit filmpje legt directeur Behandeling en Zorg Rose Schmitz uit wat behandeling is

Hoe lang duurt behandeling gemiddeld?
Gemiddeld duurt een behandeling zo’n 7 tot 8 jaar. Sommige patiënten doorlopen hun behandeling sneller, anderen langzamer.

Ik wil graag bij jullie werken. Zijn er vacatures?
Wil je werken in een ambitieuze, ondernemende en groeiende organisatie? Bekijk dan hier onze vacatures

In de aflevering geven patiënten aan dat er drugs in de kliniek aanwezig zijn. Klopt dat?
Over één ding kunnen we heel helder zijn: contrabande (verboden goederen, zoals drugs) verstoren het behandelklimaat. Wij doen er daarom alles aan om contrabande buiten de deur te houden. Zo hebben wij een streng toegangs- en controlebeleid:  

  • Patiënten die terugkomen van verlof of tijdelijk verblijf elders worden gecontroleerd en gefouilleerd. Ook bezoekers van patiënten worden gecontroleerd en soms gefouilleerd. Hun bagage wordt gecontroleerd.
  • Alle medewerkers en hun bezoekers moeten piepvrij de detectiepoort passeren en hun bagage laten scannen.
  • Daarnaast checken we elke leverancier bij binnenkomst en bij vertrek.
  • Frequent vinden (onaangekondigd) kamercontroles plaats en worden urinecontroles uitgevoerd.
  • Ook drugshonden worden ingezet.
  • Iedere ochtend wordt het terrein en de omtrekbeveiliging gecontroleerd.

Ondanks dit beleid kan het voorkomen dat er contrabande in onze kliniek aanwezig is. Het is een illusie om een kliniek 100% vrij van contrabande te krijgen. We werken met patiënten die complexe psychiatrische problemen hebben en die niet vrijwillig in onze kliniek verblijven. Dat zorgt voor een dynamiek die dagelijks merkbaar is en voortdurend onze aandacht heeft. Bovendien zijn patiënten en hun bezoekers vaak zeer inventief en volgen de technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Dit vraagt om een voortdurende alertheid en scherpte van al onze medewerkers.

Is verlof veilig?
De behandeling in onze kliniek is erop gericht om het risico op een nieuw misdrijf te verkleinen. Het verloftraject van patiënten is een belangrijk onderdeel van behandeling, omdat tijdens het verloftraject vrijheden en verantwoordelijkheden van een patiënt stapje-voor-stapje worden uitgebreid. Daardoor kan hij laten zien wat hij wel of niet aankan en of hij zich aan de afspraken kan houden. Kan hij dit niet aan, dan wordt er een stap terug gedaan of wordt het verlof (tijdelijk) stopgezet. Door zo te werken keert de patiënt heel langzaam, veilig en gecontroleerd, terug in de samenleving. Zou de patiënt ineens terugkeren, nadat hij jarenlang in een gesloten setting heeft gezeten, dan is de kans op terugval groot

Verlofprocedures zijn zeer zorgvuldig. Voor iedere vorm van verlof (zoals begeleid verlof) is toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid nodig. Elke keer dat een patiënt daadwerkelijk op verlof gaat, wegen we af of het verantwoord is dat hij op dat moment op verlof gaat. Als we het niet verantwoord achten, gaat de patiënt niet op verlof.

Gemiddeld gaat er meer dan 11.000 keer per jaar een patiënt van de Rooyse Wissel op verlof. Bijvoorbeeld om te werken, een opleiding te volgen, op familiebezoek te gaan of om boodschappen te doen. Een aantal keren per jaar komt een patiënt niet of niet op tijd terug van zijn verlof.

Meer weten over verlof? Bekijk dan ons filmpje over verlof

Hoe gaan we om met slachtoffers?
Als kliniek mogen we geen informatie aan derden verstrekken over de behandeling van onze patiënten, dus ook niet aan slachtoffers. Via het landelijk Informatiepunt Detentieverloop (IDV) kunnen slachtoffers na aanmelding informatie krijgen over het verloop van een justitiële maatregel, zoals tbs. Slachtoffers worden dan door het IDV (onder meer) geïnformeerd als een tbs-patiënt wordt opgenomen in een fpc, als er een bepaalde vorm van verlof wordt toegekend of als de tbs-maatregel wordt beëindigd. Wij hebben IDV geïnformeerd over de uitzending van ‘Beau Five Days Inside’ en hen gevraagd eventuele slachtoffers te informeren (indien zij hebben aangegeven geïnformeerd te willen worden).

Hoe kijken patiënten en medewerkers terug op de uitzending en op hun deelname aan het programma?
Zowel patiënten als medewerkers kijken met trots terug op het resultaat, omdat ze het belangrijk vinden een inkijkje te geven in hun dagelijkse leef- en werkomgeving.