Opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS) | VIGO-Groep

Corsortium Psychychologisch Vervolg-Opleidingen

wo

in overleg

FWG 65

Solliciteren

Het Consortium Psychologische Vervolg-Opleidingen (hierna CPVO) onder regie van Vincent van Gogh heeft opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS KNP) beschikbaar voor het instroomjaar 2025 (in principe voor 36 uur per week).

KNP-opleiding binnen consortiumverband

CPVO biedt een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch neuropsycholoog omvat een periode van vier jaar. Het cursorisch deel wordt gevolgd bij de RINO groep Utrecht. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats binnen de instellingen van het CPVO.

Specifiek betrokken bij de KNP-opleiding zijn onder meer de Vincent van Gogh TOPGGz Centra voor Neuropsychiatrie (psychopathologie en genetica) en Korsakov (alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen), Vincent Integrale Zorg, De Zorggroep met verschillende afdelingen in Noord-Limburg, en STEVIG te Oostrum/Nijmegen. Via geïndividualiseerde afspraken vindt ook uitwisseling plaats met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van alle opleidingsplaatsen start in beginsel vanaf 1 januari 2025; het cursorisch deel te Utrecht start in april 2025. Werkzaamheden bestaan uit klinisch neuropsychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling. Het referentiekader bij behandeling is neurocognitief, gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch. Voorts verricht je in het kader van de opleiding patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaam je je in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als centrale praktijkopleider fungeert dr. Ellen Wingbermühle.

De opleidingsroute

Binnen het consortium worden opleidingsroutes ingericht. Je gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. Je heb onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting. Per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Alle ‘verhuisbewegingen’ die je gedurende jouw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel van de kandidaten
Bestuur en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom ook  ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt tot aanbeveling indien je eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reageren op deze vacature.

Je bent uiteraard ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog en hebt een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KNP.

Salaris en dienstverband

  • Wij bieden je een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving.
  • De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring.
  • GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor KNP-opleidelingen wordt uitgevoerd door de praktijkopleider KNP tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners. De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten.

Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kun je tot uiterlijk vrijdag 7 juni 2024 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: henriettereijnen@vigogroep.nl ; telefoon: 0478-527339).


De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 18 juni 2024 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. de praktijkopleider, consortiumpartner(s) en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met praktijkopleider dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog (E-mail: ellenwingbermuhle@vigogroep.nl )

Solliciteren

Bij ons is geen dag hetzelfde. Wil je samen met ons werken aan het veiliger maken van de maatschappij?


    Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details