Stageplaatsen academische stage

In overleg

wo

32

350

Solliciteren

Wat er niet gezegd wordt, is soms belangrijker dan wat er wel gezegd wordt

Binnen de Rooyse Wissel hebben wij per september 2022 een aantal plekken voor studenten van de master Klinische Psychologie, Mental Health, Forensische Psychologie en vergelijkbare opleidingen.

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray. Wij leveren een bijdrage aan een veiligere samenleving doordat we mensen met strafbaar gedrag behandelen en begeleiden. De problemen van onze patiënten zijn fors en leiden ertoe dat ze vastlopen in het leven, maar zijn voor ons nooit te ingewikkeld. De behandeling en begeleiding vragen van zowel patiënten als van onze experts om doorzettingsvermogen: het zijn trajecten van de lange adem, van leren met vallen en opstaan.

Onze patiënten kunnen opgenomen zijn in een kliniek, onder onze begeleiding wonen of werken, of vanuit huis worden behandeld. Ieder mens heeft iemand nodig die in hem gelooft: wij geloven in onze patiënten en in de behandeling en begeleiding die hen leert zich staande te houden in de maatschappij zonder strafbaar gedrag.

Hoe ziet dat eruit?

Je maakt kennis met de inhoud van het werk binnen de forensische psychiatrie en/of met relevante, actuele onderzoeksonderwerpen. De Rooyse Wissel is een voorloper als het gaat om innovatie en het faciliteren van een breed forensisch zorgaanbod. Wij geven de voorkeur aan studenten die gedurende een geheel academisch jaar een combinatie-stage willen gaan lopen, dus met zowel een klinische als een onderzoekscomponent, die laatste resulterend in een thesis. Beide onderdelen zullen begeleid worden door een ervaren praktijkbegeleider.

Wij hebben zowel in Oostrum (kliniek) als in Maastricht en Blerick (polikliniek) mogelijkheden voor deze stage. Betreft onderzoek hebben wij de voorkeur voor onderwerpen die passen in, of bij de actuele onderzoekslijnen (zie hiervoor de website). In overleg zullen we bekijken welke locatie en welk bijbehorend onderzoeksonderwerp het best passend is. Uiteraard mag je hierin een voorkeur uitspreken.

Wat ga je doen?

De inhoud van de klinische stage zal bestaan uit het kennismaken met alle aspecten van behandeling, hierbij kun je denken aan werkzaamheden in diagnostiek, rondom het evalueren van behandeling, het meekijken bij en eventueel een rol spelen in het verzorgen van (groeps-) therapie. De precieze werkzaamheden kunnen verschillen per locatie (kliniek of polikliniek), worden mede bepaald door actuele behoefte en mogelijkheden van de instelling en zijn ook afhankelijk van de leerbaarheid, de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de student zelf.

Het onderzoeks-gedeelte zal bestaan uit het bedenken van een onderzoeksvraag, het schrijven van een onderzoeksvoorstel, het (assisteren bij) dataverzameling uit dossier, onder patiënten en/of personeel, het zelfstandig bedenken en uitvoeren van statistische analyses en het schrijven van een thesis. Publicatie van (een gedeelte van) de thesis is onderwerp van overleg, auteurschap van wetenschappelijke publicaties is afhankelijk van wensen van de instelling en vaardigheden van de student, en wordt in overleg vastgesteld.

Wat verwachten we van je?

Wij zoeken enthousiaste, leergierige, zelfstandige en ondernemende stagiair(e)s vanaf september (of eind augustus) 2022.

Je volgt een passende opleiding op WO-niveau (zoals de Master Forensische Psychologie, Mental Health of Klinische Psychologie)  en dient een stage te volgen om de opleiding af te ronden. Werkervaring is niet vereist. Wel kijken we naar eventuele nevenactiviteiten zoals bestuurservaring, een bijbaan of vrijwilligerswerk.

Praktische informatie

De stage zal plaatsvinden in een forensisch werkveld. Er zal tijdens de sollicitatieprocedure voor de stagiair(e) een verklaring omtrent je gedrag (VOG) worden aangevraagd.

Voor stagiair(e)s, die niet in het bezit zijn van een OV jaarkaart, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor reiskostenvergoeding zoals genoemd in de CAO-GGZ.

Interesse gewekt?

Reageer dan vóór 1 maart 2022 via onderstaande knop of door een mail te sturen, voorzien van je motivatiebrief en CV naar solliciteren@derooysewissel.nl. Vermeld daarbij s.v.p. je voorletter en achternaam en het feit dat je reageert op de vacature voor een academische stage in de onderwerpregel. Wij verzamelen tot 1 maart de ingekomen reacties en zullen je na 1 maart inlichten over het vervolg. Wij trachten de gespreken in maart te laten plaatsvinden.

Solliciteren

Bij ons is geen dag hetzelfde. Wil je samen met ons werken aan het veiliger maken van de maatschappij?