Licht Verstandelijke Beperking

Het geweldrisico bij personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lijkt meervoudig te worden bepaald. Er is geen enkele risicofactor die op zichzelf geweld voorspelt.

Deze onderzoekslijn wordt geleid door dr. Marije Keulen-de Vos. En richt zich op het onderzoeken van kenmerken van forensische patiënten met een LVB, het begrijpen van de relatie tussen risicofactoren voor externaliserend gewelddadig gedrag en het onderzoeken van de unieke bijdrage van cognitieve, emotionele en gedragsdeterminanten van gewelddadig gedrag. Daarnaast publiceren we over LVB in het algemeen.

Lopende onderzoeken

Publicaties

Keulen-de Vos, M., & de Klerk, A. (2020). Sexual offending among inpatients with and without intellectual disabilities: a comparison of characteristics. In preparation

De Klerk, A., Keulen-de Vos, M.E., & Lobbestael, J. (2020). The effectiveness of schema therapy in offenders with intellectual disabilities: a pilot study. Submitted for publication

Van der Sanden, P., Keulen-de Vos, M.E., Frijters, K. (2020). Schematherapie bij jeugdigen met een LVB. In: J. Roelofs, M. van Wijk-Herbrink, & M. Boots (Red), Schematherapie bij Kinderen en Jeugdigen: Een praktische handleiding (pp. 145-160). Houten: Bohn van Stafleu & Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2528-3_8

Didden, R., Nijman, H., Delforterie, M., & Keulen-de Vos, M.E. (2019). Treatment of anger and violence in individuals with intellectual disability. In: W.R. Lindsay, L.A. Craig, & D.M. Griffiths (Eds), The Wiley Handbook of What Works for Offenders with Intellectual and Developmental Disabilities: An Evidenced Based Approach to Theory, Assessment and Treatment, (pp. 297-310). Wiley-Blackwell. 

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., & van den Berg, J.W. (2019). Diagnostiek bij en de behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: een stand van zaken. Tijdschrift voor Seksuologie, 43(1), 38-50. 

Keulen-de Vos, M.E., & Frijters, K. (2016). Aggressive behavior in intellectually disabled offenders: theories and treatment. In: M.J. Cima (Eds)., Handbook of Forensic Psychology and Treatment, (pp. 276-306). Abingdon, UK: Routledge.

Van den Berg, J.W., Bolt, B., Keulen-de Vos, M.E., & Mölhmann, F. (2016). Licht
verstandelijk beperkte zedendelinquenten: een inleidend overzicht. In: R. Didden, P. Troost, X. Moonen & W. Groen (Eds), Handboek psychopathologie en verstandelijke beperking, (pp. 185-198). Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.