Resocialisatie

Over resocialisatie in de maatschappij is wetenschappelijk gezien nog weinig bekend.

Er is veel geschreven over “housing-first” programma’s bij personen die antisociaal en/of crimineel gedrag vertonen, maar er is minder bekend over resocialisatie na (klinische) forensische behandeling. De derde onderzoekslijn zal zich richten op resocialisatie, wat zijn hierbij factoren die succesvolle resocialisatie bevorderen of juist hinderen? Factoren kunnen op patiënt, maar ook op instellingsniveau worden onderzocht, en mogelijk speelt ook de wijze van overdracht hierin een rol. De onderzoekslijn zal naar verwachting in 2024 worden uitgewerkt en opgestart.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details