RNR in de ambulante forensische behandeling

Over resocialisatie in de maatschappij is wetenschappelijk gezien nog weinig bekend.

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in het werken in de forensisch ambulante zorg volgens het risk-needs-responsivity-model (RNR; Andrews et al., 1990), de theoretische basis voor veel interventies en werkwijzen in het forensische veld (Bonta & Andrews, 2016). Volgens het empirisch onderbouwde model zijn interventies effectief in het terugdringen van recidive indien de intensiteit wordt afgestemd op het recidiverisico (risicobeginsel) en als deze interventies zich richten op criminogene behoeften (behoeftebeginsel). Bovendien moeten interventies aansluiten bij de motivatie, leerstijl en intellectuele mogelijkheden van de cliënt (responsiviteitsbeginsel; Bonta & Andrews, 2016). Waar naar de eerste beginselen veel studies zijn verricht, blijft het responsiviteitsbeginsel onderbelicht in onderzoek (Skeem et al., 2015). Er is dus weinig bekend over hoe interventies kunnen worden afgestemd op de individuele cliënt om de ontvankelijkheid voor behandeling te vergroten. Daarnaast is relatief weinig onderzoek verricht naar (de visie van medewerkers op) het werken volgens het RNR-model in de praktijk, met name in de ambulante forensische zorg. Hoewel recidivereductie het primaire doel is van forensische zorg en het gebruik van een rehabilitatiemodel als kwaliteitsaspect wordt beschreven in het Kwaliteitskader Forensische Zorg (Kwaliteitskader Forensische Zorg, 2022), is onvoldoende duidelijk in welke mate en op welke wijze hier in de praktijk mee wordt gewerkt. Meer kennis hieromtrent is wenselijk aangezien het merendeel (ruim 70%) van de forensische zorg ambulante zorg betreft (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2022). Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in responsiviteit(-sfactoren), de wijze waarop medewerkers in de beroepspraktijk werken met het RNR-model en wat dit betekent voor de samenwerking met ketenpartners.

Dit onderzoek wordt gestructureerd aan de hand van drie pijlers: 1) de forensisch ambulante cliënt;  2) medewerkers/beroepspraktijk; en 3) de maatschappij en ketenpartners. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan verbetering van de ambulante behandelpraktijk. Meer kennis over het werken met het RNR-model, het responsiviteitsbeginsel in het bijzonder, in de dagelijkse beroepspraktijk en de relatie tot de maatschappij en ketenpartners dragen hiertoe bij. Binnen iedere pijler zullen diverse studies worden uitgevoerd.  

Publicaties

Onze onderzoekers publiceren met regelmaat artikelen in vaktijdschriften en boeken. Een overzicht van de meest recente publicaties:

Bernstein, D.P., Keulen-de Vos, M., Clercx, M., de Vogel, V., Kersten, G.C.M., Lancel, M., Jonkers, Ph., Bogaerts, S., Slaats, M., Broers, N.J., Deenen, T.A.M., & Arntz, A. (2021). Schema therapy for violence PD offenders: a randomized clinical trial. Psychological Medicine, 1-15. https://www.doi.org/10.1017/S0033291721001161

Clercx, M., Didden, R., Craig, L.A. & Keulen-de Vos, M. (2023). Forensic vigilance in forensic professionals: development, reliability and factor structure of the forensic vigilance estimate. The Journal of Forensic Practice, 25(1), 22-33. https://doi.org/10.1108/JFP-07-2022-0034  

Clercx, M., Keulen-de Vos, M.E., & Beurskens, J. (2021). Healthy emotions, lower risk? The relationship between emotional states and violence risk among offenders with personality disorders. Journal of Forensic Psychology, Research and Practice, 21(1), 1-17 https://doi.org/10.1080/24732850.2020.1800328       

Clercx, M., Keulen-de Vos, M., Craig, L.A. & Didden, R. (2023). Relationship between forensic vigilance and personality traits, work experience, burnout symptoms, workplace stress and satisfaction in forensic mental healthcare professionals. The Journal of Forensic Practice, 25(1), 57-77. https://doi.org/10.1108/JFP-07-2022-0035

Clercx, M., Keulen-de Vos, M.E., Nijman, H.W., Didden, R., & Nijman, H. (2020). What is so special about forensic psychiatric professionals? Towards a definition of forensic vigilance in forensic psychiatry. Journal of Forensic Psychology Research and Practice, 21(3), 195-213. http://doi.org/10.1080/24732850.2020.1847569 

Clercx, M., de Vogel, V., Lancel, M.., & Keulen-de Vos, M.E. (2021). The influence of therapy alliance and treatment motivation in patients with cluster B personality disorders on incidents in forensic hospitals. Journal of Forensic Practice, https://doi.org/10.1108/JFP-05-2021-0022 

Herzog-Evans, M., Berjot, S., & Keulen-de Vos, M. (2023). The black box of French community supervision. European Journal of Probation, 15(1), 1-21. https://doi.org/10.1177/20662203221140643

Keulen-de Vos, M., & Benbouriche, M. (2021). Early treatment change in perpetrators of sexual versus non-sexual violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. https://doi.org/10.1177/0306624X211065578

Keulen-de Vos, M., & de Klerk, A. (2022). Dutch forensic patients with and without intellectual disabilities: a comparison of demographic, offence and diagnostic characteristics. Research in Intellectual and Developmental Disabilities, 126, 104255. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104255

Keulen-de Vos, M., Giesbers, G., & Hülsken, J. (2023). Relationship between early cognitive schemas and emotional states in sexual violence. Sexual Abuse, ahead of print https://doi.org/10.1177/10790632231153635

Keulen-de Vos, M., Herzog-Evans, M., & Benbouriche, M. (2022). Emotional states related to sexual offending behavior using a schema therapy perspective. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, ahead of print[MC4] [MKdV5] , https://doi.org/10.1177/0306624X221110799

Keulen-de Vos, M.E., & Sanci, F. (2023). Secondary trauma in police officers investigating child sexual exploitation material offences. In: J.C. MacDermid, R. Ricciardelli, & J. Ferguson (Eds), Occupational stress injuries: operational and organizational stressors among public safety personnel. Routledge. In press.

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., de Boeck, M., Brown, S., & Xella, C.M. (2022). The relevance of professional organisations in the prevention and treatment of sexual violence. In: K. Uzieblo, W. Smid, K. McCartan (Eds), Challenges in the Management of People Convicted of a Sexual Offence: A Way Forward, (pp. 285-297). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80212-7_17

Keulen-de Vos, M., & de Vogel, V. (2022). Change in emotional states as predictor for therapy alliance in offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(5), 625-644. https://doi.org/10.1177/0306624X211013733

de Klerk, A., Keulen-de Vos, M.E., & Lobbestael, J. (2022). The effectiveness of schema therapy in offenders with intellectual disabilities: a pilot study. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 47(2), 218-226. https://doi.org/10.3109/13668250.2021.1978956

Koolen, R., & Keulen-de Vos, M.E. (2022). The relationship between childhood trauma, emotional states and personality disorders in offenders. Journal of Forensic Psychology Research and Practice, 22(1), 18-37. http://dx.doi.org/10.1080/24732850.2021.1945834 

Korsten, D., & Keulen-de Vos, M.E. (2022). The impact of adverse childhood events on therapy alliance in male patients with convictions. Journal of Forensic Psychology Research and Practice, 22(4), 404-425. http://dx.doi.org/10.1080/24732850.2021.2013349

Mijnster, T., Boersma, G., Engberts, J., Vreugdenhill, L., Keulen-de Vos, M.E., de Vogel, V., Bulten, E., & Lancel, M. (2022). Lying awake in forensic hospitals: a multicenter, cross-sectional study on the prevalence of insomnia and contributing factors in forensic psychiatric patients. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 33(3), 335-353. https://doi.org/10.1080/14789949.2022.2068451 

Van den Broek, E., Strijbos, N., Vromen, J., van Duursen, J., Cousijn, J., Bosschaert, L., Zeegers, L., van Zeeland, G, Pouwels, S., van den Berge, M., Vallentin, R., Van de Voorde, R., Korsten, D., & Keulen-de Vos, M. (2021). A pilot study of arts therapy techniques to evoke emotional states in offenders. The Arts in Psychotherapy, 74, 101798. https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101798


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details