Vaktherapie

Emotionele problemen zijn vaak geassocieerd met de delicten die tbs-gestelden hebben gepleegd. Sommige delicten worden bijvoorbeeld gekenmerkt door excessieve boosheid, terwijl andere delicten het resultaat zijn van te zeer gecontroleerde emoties. Schematherapie is een empirisch onderbouwde behandeling voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, die ook is aangepast voor de forensische populatie. Een van de kernelementen van de schematherapie zijn zogeheten schema modi, ofwel fluctuerende emotionele toestanden.

Schematherapeuten maken gebruik van een breed scala aan technieken of interventies uit de cognitieve, gedrags-, psychodynamische, en experientiële of ervaringsgerichte therapeutische scholen. Vaktherapie maakt ook bij uitstek gebruik van ervaringsgerichte technieken; zij zijn gericht op het ervaren en verwerken van emoties, en toegang krijgen tot de emotionele belevingswereld van de patiënt.

Het onderzoek toonde aan dat schemagerichte psycho- en vaktherapie meer emotionele kwetsbaarheid (geoperationaliseerd als ‘kwetsbaar kind’) en gezond gedrag (gezonde modi) uitlokte dan niet-schemagerichte psycho- vaktherapie in een sample van tbs-gestelden met een persoonlijkheidsstoornis. Vervolg onderzoek heeft laten zien dat dramatherapie technieken in het bijzonder in staat zijn om bewust emotionele kwetsbaarheid (kwetsbaar kind modus) en boosheid (boze kind modus) uit te lokken bij deze patiënten. Een recente pilot studie bevestigde dat vaktherapie effectief is het bewust uitlokken van emotionele kwetsbaarheid bij forensische patiënten.

Publicaties

Van den Broek, E., Strijbos, N., Vromen, J., van Duursen, J., Cousijn, J., Bosschaart, L., Zeegers, L., van Zeeland, G, Pouwels, S., van den Berge, M., Vallentin, R., Van de Voorde, R. Korsten, D., & Keulen-de Vos, M. (2020). A pilot study of arts therapy techniques to evoke emotional states in offenders. Submitted for publication.


Keulen-de Vos, M.E., Van den Broek, E.P.A., Bernstein, D.P., Vallentin, R., & Arntz, A. (2017). Evoking emotional states in personality disordered offenders: an experimental pilot study of drama therapy techniques. The Arts in Psychotherapy, 53, 80-88. doi:10.1016/j.aip.2017.01.003

Broek, E. van den, Keulen-de Vos, M.E., & Bernstein, D.P. (2011). Arts therapies and Schema Focused therapy: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325-332. https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.09.005.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details