De Rooyse Wissel

ANBI

De Rooyse Wissel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

We publiceren deze gegevens in onze jaarverslagen. De jaarverslagen van de Rooyse Wissel vind je hier.

Naam instelling:
Stichting de Rooyse Wissel

Fiscaal nummer:
8064.87.872

Ons beleidsplan is niet expliciet opgenomen in onze jaarverslagen. Daarom publiceren we hieronder ons beleidsplan op hoofdlijnen: 

De Rooyse Wissel wil een onmisbare schakel zijn in gespecialiseerde (forensisch) psychiatrische zorg. Ons beleid voor de komende jaren is daarom gericht op:

  • specialisatie op het gebied van behandeling van patiënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problemen.
  • het behandelen van patiënten waarvoor de reguliere GGZ onvoldoende is toegerust, met als doel deze patiënten zo snel mogelijk op een verantwoorde manier terug te laten keren naar de reguliere GGZ.
  • het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners.
  • het zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren van transmuraal verlof.