De Rooyse Wissel

CONRISQ Groep

Vijf zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ. De stichtingen binnen CONRISQ zijn Bijzonder Jeugdwerk, Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Pactum, Pact18, Rubicon en de Rooyse Wissel. Organisaties die elkaar aanvullen qua doelgroep én hulpaanbod. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving. Met meer of minder begeleiding vanuit onze dochterorganisaties. Bovendien werken we nauw samen met andere (keten)partners, zodat we een optimaal sociaal maatschappelijk rendement behalen.

Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar in vijf belangrijke thema’s: integrale benadering, duurzaam en veilig participeren, risicogestuurde zorg, trauma-geïnformeerde zorg en huiselijk geweld en verwaarlozing.