De Rooyse Wissel

Veiligheid

De Rooyse Wissel draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit doen we door patiënten te verplegen en behandelen in een beveiligde omgeving. Zonder toestemming mogen zij niet buiten de kliniek verblijven. De behandeling is gericht op het verkleinen van de kans dat patiënten opnieuw een ernstig delict plegen.

Door een goede behandelrelatie op te bouwen en te behouden, weten we wat er omgaat in de individuele patiënt en wat er speelt binnen de groep. Zo signaleren we afwijkend gedrag snel en grijpen we in als dat nodig is. Signaleringsplannen (plannen waarin signalen worden benoemd die aangeven dat het minder goed gaat met een patiënt) zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Daarnaast wordt voor iedere patiënt periodiek een risicotaxatie afgenomen. Risicotaxatie-instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee je kunt inschatten hoe groot de kans is dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt. Een patiënt mag alleen op verlof als de kans op recidive laag is. De score op de risicotaxatie zegt ook iets over het effect van de behandeling. Een patiënt zou gedurende zijn behandeling steeds lager moeten scoren op de recidivekans.

Daarnaast moeten alle klinieken – dus ook de Rooyse Wissel -  voldoen aan strenge veiligheidseisen op bouwkundig gebied. Bij alle instellingen worden deze eisen regelmatig gecontroleerd en geïnspecteerd.