Weer grip op je leven

Als je door psychische problemen met justitie in aanraking bent geweest of dreigt te komen, kun je terecht bij Rooyse Wissel Ambulant behandelen. Dat doen we vanuit onze locaties in Blerick, Roermond, Maastricht en Helmond. De hulp die we aanbieden is kort als het kan, intensief en langdurig als dat nodig is. Wanneer cliënten op meerdere levensgebieden hulp nodig hebben, komen zij bij ons FACT-team terecht. Petra Geurts, teamleider FACT, vertelt graag wat dat inhoudt.

herstelgericht werken

Het uitgangspunt van het FACT-team is het herstelgericht benaderen van de cliënten. ‘’Ons werk focust zich voornamelijk op de dingen die nog wel passen in iemands leven. Voor de zaken die nu even niet meer lukken, zoeken we passende hulp met mogelijk ook aandacht voor medicatie of ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning’’, geeft Petra aan. Het FACT-team focust zich op cliënten die hulp nodig hebben op diverse leefgebieden. Dat kan zijn op het gebied van wonen, werken, het sociale leven of financiën. Door diverse forensische problematiek, dat wil zeggen dat de cliënt gevaarlijk gedrag (dreigt) te vertonen, psychiatrische of psychische aandoeningen, een verslaving of verstandelijke beperking kan op deze leefgebieden instabiliteit ontstaan. De cliënten die bij het FACT-team in zorg worden genomen hebben vaak een combinatie van de benoemde problemenEn in veel gevallen bestaan deze problemen al een geruime tijd.

Start van de hulpverlening

Cliënten worden in behandeling genomen als ze bijvoorbeeld zijn verwezen door reclassering. Maar met een verwijzing via de huisarts kunnen zij zich ook vrijwillig aanmelden. We zijn er namelijk ook voor cliënten die – nog – niet veroordeeld zijn maar wel risicovol en strafbaar gedrag vertonen. Vervolgens, na de pre-intake, wordt een intakegesprek gepland op kantoor met de cliënt. In uitzonderlijke gevallen kan dit gesprek ook bij iemand thuis plaatsvinden. Petra vertelt: ‘’In dit gesprek proberen we een totaalbeeld te krijgen van de problemen, de mogelijkheden die er zijn en de hulpvraag die er ligt. Daarnaast is het afnemen van een risico-taxatie standaard onderdeel van de intake. Er wordt een inschatting gedaan van het risico op recidive in delict gedrag. De intake wordt besproken met een multidisciplinair team, waarna de regiebehandelaar een behandelplan opstelt. Als de cliënt zich kan vinden in dit plan gaat de behandeling van start. Vanuit het FACT-team hebben we meer mogelijkheden voor thuisbezoeken en overleg met ketenpartners, zoals jeugdzorg en veiligheidshuizen. Als de cliënt daar toestemming voor geeft proberen we ook het netwerk zoveel mogelijk te betrekken in de behandeling’’.

behandeling wanneer het kan

De behandeling vanuit het FACT-team draait eerst om het stabiliseren van de leefgebieden van een cliënt. Ook is er direct aandacht voor de psychiatrische problematiek en een eventuele verslaving. De therapeutische behandeling (bijvoorbeeld traumabehandeling) volgt later wanneer het leven van de cliënt op diverse gebieden is gestabiliseerd. ‘’Sommige problemen zorgen ervoor dat cliënten geen grip meer hebben op het leven. Ook kan het nodig zijn om eerst opgenomen te worden in een (verslavings-)kliniek om daar een basis te leggen voor verder herstel. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders. Maar ook in deze fase houden we juist contact met de cliënt. We beginnen met het opbouwen van een vertrouwensrelatie om meer zicht te krijgen op de totale situatie. Als de mogelijke redenen voor instabiliteit in kaart zijn gebracht kunnen we interventies gaan opzetten. Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor hoe te handelen in tijden van crisis. We stellen met de cliënt zowel een rehabilitatieplan als een crisisplan op. Het rehabilitatieplan beschrijft hoe de cliënt zijn herstelproces wil vormgeven. Waar staat hij of zij op het gebied van werk en wat is de wens voor de toekomst? Samen werken we daar dan naar toe. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor financiën, woonomstandigheden en sociale relaties. In een crisisplan beschrijven we samen wat er juist wel of niet moet gebeuren op het moment dat het niet goed gaat met de cliënt’’, vertelt Petra. Het voorkomen van nieuwe delicten is een centraal aandachtspunt wat tijdens de forensische behandeling voortdurend in beeld blijft.

multidisciplinair behandelteam

Om onze cliënten optimaal te kunnen helpen wordt een multidisciplinair behandelteam ingezet. Denk aan een psychiater voor ondersteuning in medicatie, een GZ psycholoog en een klinisch psycholoog. Ook krijgt de cliënt een Ambulant Forensisch Werker (AFW) toegewezen op wie hij altijd kan terugvallen in het proces. Wanneer een cliënt daar klaar voor is volgt de inhoudelijke behandeling. We zetten daarvoor verschillende vormen in, zoals psychologische behandeling, schematherapie of bijvoorbeeld traumabehandeling. Vaak zien we agressie problematiek waarvoor een breed aanbod aan behandelmodules beschikbaar is, bijvoorbeeld Agressie Regulatie (AR) op Maat. Dit kan behandeling in een groep zijn en ook wordt het aanbod van online therapie steeds breder. Petra vult aan: ‘’Bij complexe problematiek zorgen we vaak voor een combinatie van verschillende behandelmethoden. Individueel waar het nodig is en in groepen wanneer de situatie dit toelaat’’.

laatste redding

Petra: ‘’FACT is bedoeld voor chronische, complexe en psychiatrische problematiek. Vaak zelfs een combinatie van deze problemen. Behandeling begint vaak laagdrempelig en kan zelfs in eerste instantie alleen bestaan uit het opbouwen van contact. Veel cliënten kampen al een hele lange tijd met hun problematiek en hebben vaak al meerdere onsuccesvolle behandelingen achter de rug. We mogen niet vergeten dat we met FACT casuïstiek vaak de laatste redding zijn voor iemand’’.

De Rooyse Wissel heeft vier FACT-teams. Deze zijn actief in Helmond, Blerick, Roermond en Maastricht. In totaal hebben we ongeveer 300 cliënten in behandeling met een team 35 specialisten.

Wil je meer weten over Rooyse Wissel Ambulant behandelen? Lees dit artikel uit het NRC.

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven? Hier vind je het laatste nieuws over de Rooyse Wissel.

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Ambulant behandelen

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Pilot bodyscan afgerond

Nieuws | Rooyse Wissel

Statement Rooyse Wissel

Nieuws | behandeling vaktherapie

De Week van de Vaktherapie

Nieuws | Rooyse Wissel

Inhoudelijke behandeling

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Statement Rooyse Wissel

Nieuws | Ambulant behandelen

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Werken & Leren

Nieuws | Wonen & Begeleiden

Nieuws | Rooyse Wissel

Pilot Electronic Monitoring

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Werken & Leren

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Werken & Leren

I want to ride my bicycle

Nieuws | Ambulant behandelen

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Nieuws | Rooyse Wissel

Openstaande vacatures

Ambulant behandelen

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt altijd een verwijsbrief nodig van je (huis)arts of reclasseringsmedewerker. Deze is ook nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van je zorgverzekeraar.

Er is een wachttijd?

Ja, het kan zijn dat er wachttijden zijn. Per locatie kan dit afwijken. Je vindt hier onze actuele wachttijden.

Wat kost een behandeling?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld of je je vrijwillig aanmeldt of een verplichte behandeling krijgt voorgeschreven.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details