De Rooyse Wissel
< Terug

Opleiding & Stage

Bij de Rooyse Wissel kun je met veel opleidingen terecht. Stage lopen en afstuderen binnen onze organisatie is ook mogelijk.

Stage
De Rooyse Wissel heeft regelmatig stageplaatsen voor mbo-, hbo- en universitaire studenten.

  • Op onze behandelafdelingen worden patiënten begeleid door sociotherapeuten. Je kunt stagelopen op een behandelafdeling als je derde- of vierdejaars student aan een SPH- of Verpleegkunde-opleiding bent. Bij aanvang van de stage moet je minimaal 20 jaar oud zijn.
  • Op de afdeling Tijdsbesteding, Leren en Werken (TLW) en in het Werkhuis hebben we regelmatig stageplekken voor derde- en vierdejaars mbo- en hbo-studenten CIOS, SPW en SCW.
  • Op de Medische Dienst kunnen derde- en vierdejaars studenten hbo-Verpleegkunde terecht voor een stage.
  • Polikliniek de Horst biedt stageplekken aan aan derde- en vierdejaars wo-studenten, bijvoorbeeld van de Master Forensische Psychologie en de opleiding Klinische Psychologie.
  • De ondersteunende diensten hebben ook regelmatig ruimte voor mbo-, hbo- en wo-stagiaires. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplaatsen bij de afdelingen HRM, ICT, Financiën, Beleid, Communicatie en Juridische Zaken. 

Afstuderen
Binnen de Rooyse Wissel is het mogelijk afstudeeropdrachten uit te voeren. Onze medewerkers begeleiden je daar graag bij.

Indien er een afstudeeropdracht beschikbaar is, gaat de voorkeur gaat uit naar studenten die hun (eerdere) stage bij de Rooyse Wissel succesvol hebben afgerond.

Meer weten?
Wil je meer weten over de stage- en afstudeermogelijkheden binnen de Rooyse Wissel? Bekijk onze folder of neem dan contact op met de afdeling HRM, via 0478 635 200 of hrm@derooysewissel.nl.