De Rooyse Wissel

Buddy's (vrijwilligerswerk)

Voor veel patiënten van de Rooyse Wissel is het moeilijk om contact met familie en vrienden (weer) op te bouwen en te onderhouden. Eenzaamheid en een sociaal isolement liggen op de loer en bemoeilijken een terugkeer in de samenleving. Samen met Stichting PORTAAL hebben we in onze kliniek een buddyproject opgezet, waarmee we vrijwilligers koppelen aan patiënten in onze kliniek of aan ex-patiënten. De vrijwilligers - de buddy’s - bezoeken patiënten in de kliniek of daarbuiten.  
Op dit moment zijn er 15 buddy’s actief in de Rooyse Wissel. Maar er zijn meer patiënten die behoefte hebben aan buddycontact. We zijn daarom op zoek naar mensen die ook buddy willen zijn.

Als buddy sla je een brug tussen de patiënt en de samenleving. Een buddy is geen hulpverlener, maar iemand die vanuit zijn eigen perspectief naar de patiënt luistert en met hem meedenkt. Door bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te schaken, een rondje te wandelen of familie te bezoeken, laat de buddy de patiënt weer in contact komen met het normale, dagelijkse leven. Een buddy ondersteunt en begeleidt. Als het minder goed gaat met een patiënt, kan de buddy een signalerende en monitorende rol hebben. Het risico op een terugval wordt zo verkleind.

Wat verwachten we van een buddy?

  • Je voelt je betrokken bij en bent geïnteresseerd in de doelgroep;
  • Je bent bereid om op gelijkwaardige basis een vertrouwensband op te bouwen met één van onze patiënten;
  • Je staat stevig in je schoenen;
  • Je bent alert, consequent en emotioneel stabiel;
  • Je bent 4 uur per 2 weken beschikbaar als buddy.  

Wat bieden wij?
Als buddy word je goed ondersteund:

  • Je wordt goed ingewerkt en krijgt ondersteuning van een medewerker van de reclassering;
  • Een aantal keren per jaar organiseren we buddydagen en themadagen;
  • Je onkosten worden vergoed.

Heb je interesse om buddy te worden? Neem dan contact met ons op. Na een zorgvuldige selectie en training maak je kennis met één van onze patiënten. Een goede match vinden we belangrijk. Het contact moet voor zowel de buddy als de patiënt goed voelen en veilig zijn.

Onze contactgegevens
Frans Vermeulen: 06 40 43 46 38/ 06 83 21 75 46 of info@buddyportaal.nl

Henk Manders: 0478 63 52 00 of hmanders@derooysewissel.nl

 

 

Solliciteren