De Rooyse Wissel

GZ-Psycholoog / Klinisch Psycholoog

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray. We verplegen en behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafrechtelijke maatregel of een civielrechtelijke maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen. Ruim 400 medewerkers leveren hoogwaardige klinische en transmurale zorg en behandeling aan onze patiënten.

Forensisch psychiatrische polikliniek de Horst (Tegelen en Maastricht) en het Werkhuis (Venray) zijn onderdeel van de Rooyse Wissel. Samen met Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium (Zetten), Bijzonder Jeugdwerk (Deurne) en Pactum (Arnhem) vormen we de CONRISQ Groep. 

De Therapeutische Dienst van F.P.C. de Rooyse Wissel vormt samen met de Sociotherapie en de dienst Tijdsbesteding, Leren en Werken het inhoudelijk fundament van de behandeling. Binnen de Therapeutische Dienst zijn vaardigheidstrainers, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en psychologen in verschillende functies werkzaam.  

Voor de afdeling Therapeutische Dienst zijn we op zoek naar:

GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog

(24-36 u/wk, in eerste instantie voor de duur van een jaar)


De GZ-Psycholoog / Klinisch Psycholoog participeert in één of meerdere multidisciplinaire behandelteams. Door de behandelaars wordt gewerkt met verscheidene zorgprogramma’s en een modulair opgezet behandelaanbod.

Functie-inhoud

Onder verantwoordelijkheid van de Manager Therapeutische Dienst of Polikliniek een aantal taken uitvoeren ten behoeve van de individuele behandelplannen van patiënten. Functioneel aangestuurd door een Hoofd Behandeling.  

 • Het uitvoeren van behandelmodulen: zowel groepsgericht als individueel, op onder andere de probleemgebieden; delict, verslaving en agressie;

 • Het uitvoeren van diagnostische werkzaamheden in samenwerking met de junior diagnosticus;
 • Het doen van verslag van bevindingen, het evalueren van behandelresultaten en het doen van aanbevelingen met betrekking tot interventies;

 • Het verkrijgen en het in overleg met de psychotherapeut en/of Hoofd Behandeling interpreteren van gegevens m.b.t. het recidive- en het delictgevaar, in samenhang met de psychopathologie van de patiënt;

 • Het adviseren van behandelaars en behandelteams, vanuit de psychologische invalshoek, over de behandeling, beveiliging en verblijf van patiënten;

 • Het leveren van een belangrijke bijdrage aan de verplichte onderdelen in de behandeling van patiënten zoals het opstellen van delicttheorieën, bewerking van delichtgedrag en terugvalpreventieplannen gedurende het gehele behandelproces (gemiddeld 5½ jaar);

 • Het opstellen van deel(behandel)plannen met betrekking tot de patiënten;

 • Het ontwikkelen van behandelmodules;

 • Het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de diagnostiek en de therapeutische behandelvormen binnen de discipline en de instelling.

 

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een BIG-registratie tot GZ-Psycholoog/Klinisch Psycholoog;

 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de (forensische) psychiatrie;

 • Je hebt een resultaatgerichte werkwijze;

 • Je bent in staat tegenstellingen te overbruggen en patiënten te motiveren en stimuleren.

Inschaling conform CAO-GGZ, FWG-schaal 65/70

Interesse?

Indien je interesse hebt in deze vacature kun je reageren via deze website of een schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae sturen naar: personeelszaken@derooysewissel.nl

Heb je vragen over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Rose Schmitz, Directeur Behandeling & Zorg, via telefoonnummer 0478-635200.