De Rooyse Wissel

Hoofd Behandeling

FPC de Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray. We verplegen en behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafrechtelijke maatregel of een civielrechtelijke maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen. Ruim 400 medewerkers leveren hoogwaardige klinische en transmurale zorg en behandeling aan onze patiënten. 

Forensisch psychiatrische polikliniek de Horst (Blerick en Maastricht) en het Werkhuis (Venray) zijn onderdeel van de Rooyse Wissel. Samen met Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium (Zetten), Bijzonder Jeugdwerk (Deurne), Pactum (Arnhem) en Pact18 (Arnhem) vormen we de CONRISQ Groep.

Wij zijn op zoek naar een:

HOOFD BEHANDELING

(32 – 36 uur)

 

Functie-inhoud

Als Hoofd Behandeling geeft u sturing aan de behandelprocessen van de patiënten van uw afdeling en geeft u, samen met de Manager Behandelafdeling en de sociotherapeuten, inhoud aan het leefmilieu op uw afdeling. Tevens verwachten wij van u, in samenwerking met collega’s en de Therapeutische Dienst, een bijdrage in de ontwikkeling van het behandelaanbod alsmede in het afstemmen van dit aanbod op de behandelvraag. Daarnaast:

 • Bent u verantwoordelijk, op basis van de (delict)diagnostiek en de prognose, voor het opstellen van het behandelplan en ziet u toe op de realisatie daarvan;

 • Bent u verantwoordelijk voor de bewaking voor de realisatie van de prestatie indicatoren opgelegd door het Ministerie van Justitie en de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant van Lunteren;

 • Bent u verantwoordelijk voor de functionele aansturing van het multidisciplinair behandelteam in het formuleren van de (deel)doelstellingen en de uitvoering van het behandeltraject per patiënt, alsmede voor het toetsen van het resultaat in termen van terugdringen recidiverisico;

 • Bent u verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige DBBC registratie;

 • Bent u verantwoordelijk voor de effectieve inzet van het therapeutisch (modulair) aanbod ten behoeve van de behandeling en verpleging van de patiënt;

 • Bent u verantwoordelijk voor de kaders van het vastgestelde vrijheden- en verlofbeleid, waarbinnen de Manager Behandelafdeling individuele vrijheden aan de patiënt toekent;

 • Legt u intern en extern verantwoording af over de voortgang van de behandeling, onder meer door het uitbrengen van verlengingsadviezen;

 • Vertegenwoordigt u de kliniek door optreden als getuige-deskundige bij rechtszittingen.

Functie-eisen

 • U bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog;

 • U hebt aantoonbare ervaring in de (forensische) psychiatrie;

 • U hebt ervaring of aantoonbare affiniteit in het sturen van behandelprocessen;

 • U beschikt over een mensgerichte en resultaatgerichte attitude.

Inschaling conform CAO-GGZ, schaal FWG 70

Interesse?

Indien u interesse heeft in deze vacature dan kunt u uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae mailen naar personeelszaken@derooysewissel.nl of u kunt reageren via onderstaande link.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Schmitz, Directeur Behandeling & Zorg of met de afdeling HRM via 0478 - 635 200.

Solliciteren