De Rooyse Wissel

Hoofd Kwaliteit Jeugdzorg (CONRISQ Groep)

CONRISQ Groep is een holding waarbinnen vijf zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ.

In de CONRISQ Groep werken jeugdzorginstellingen, forensische psychiatrie en GGZ samen op het gebied van kennis en kunde en in de ondersteuning. In nauwe samenwerking met de stichtingen binnen de CONRISQ Groep die jeugdzorg en (forensische) GGZ bieden, willen we vanuit de holding ruimte bieden en ideeën tot bloei laten komen. De werkwijze is onderzoekend en innovatief. Vanuit het moreel kompas wordt gewerkt aan onvoorwaardelijke relaties met jongeren, gezinnen en patiënten door betrokken en betrouwbaar te zijn.

Binnen de jeugdzorg van de CONRISQ Groep zorgen de dochterstichtingen vanuit regionale teams voor verbindingen om jeugdigen en gezinnen verder te helpen. Wij geven niet op, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. Wij helpen zonder waardeoordeel, op basis van respect en gelijkheid. Hulp is divers en altijd op maat. Professionals zetten zich met hart en ziel in om jongens en meisjes veilig en liefdevol te laten opgroeien zodat zij meetellen, kansen krijgen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien.


In verband met uitbreiding zijn wij namens de CONRISQ Groep momenteel op zoek naar een:

Hoofd Kwaliteit Jeugdzorg
Energiek, met hart voor de (jeugd)hulpverlening

                                                         

Wat ga je doen en wat zijn je verantwoordelijkheden?

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en hun systemen, alsook voor de kwaliteit van het veiligheids- en risicomanagement binnen de jeugddochters.
 • Je bent verantwoordelijk voor het CONRISQ breed (dochteroverstijgende) holdingbeleid op kwaliteit van de behandeling en zorg Jeugd.
 • Je stimuleert vanuit de lerende organisatie de professionele ontwikkeling van medewerkers door expertisedeling, kenniskringen en onderzoek en je verbindt deze met academisering vanuit KEI, dat staat voor Kennis, Expertise en Innovatie, waarin op holdingniveau inhoudelijke kwaliteitseisen en (behandel)keuzes zijn gemaakt.
 • Je ondersteunt en legt directe verbinding tussen kennis en expertise en de uitvoering vanuit de teams.
 • Je geeft functionele inhoudelijke sturing aan de hoogst inhoudelijk verantwoordelijken van elke jeugddochter.
 • Het Hoofd Kwaliteit Jeugdzorg werkt nauw samen met het directieteam en legt verantwoording af aan de Bestuurders van de CONRISQ Groep.
 • Het betreft een functie voor 32-36 uur en de standplaats is Zetten.

 

Wat neem je mee?

 • Academisch+ werk- en denkniveau en een BIG registratie in een relevante opleiding, zoals GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsychiater of Klinisch Psycholoog specialisatie Jeugd.
 • Brede expertise en specifieke kennis en ervaring op gebied van de specialistische jeugdzorg en onderzoek.
 • Breed inzicht in en grondige kennis van behandeltheorieën, methoden en inhoudelijke processen en kan die koppelen aan financiële en organisatorische realiteit.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied en visie op trends en ontwikkelingen op het vakgebied in bijzonder de meest complexe doelgroep en het werken met maatregel JZ+.
 • Herkenning in de centrale thema’s en visie van de CONRISQ Groep.
 • Je bent positief ingesteld, helder, samenwerkingsgericht, flexibel en kunt goed relativeren.
 • Je hebt overtuigingskracht, geduld, doorzettingsvermogen en hebt ervaring met veranderprocessen en meerjarige ervaring in een vergelijkbare instelling.
 • Proactieve, initiatiefrijke en vindingrijke instelling bij het oplossen van problemen en bij het nemen van initiatieven op gebied van innovatie of kwaliteitsverbetering

Inschaling conform CAO-Jeugdzorg schaal 13 / 14 (in overleg).


Interesse?

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie kun je je schriftelijke sollicitatie vóór 23 januari a.s. voorzien van curriculum vitae mailen naar bestuurssecretariaat@conrisqgroep.nl

Als je vragen hebt over de functie, dan kun je contact opnemen met Sanne Verwaaijen, Raad van Bestuur CONRISQ Groep, via telefoonnummer 0488 – 471 101.

www.conrisqgroep.nl

Solliciteren