Casemanagement

In de gemeenten Venlo, Venray, Gennep, Bergen, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel verzorgt Wonen & Begeleiden het intensief casemanagement huiselijk geweld.

Onze casemanagers zijn van 7.30-22.00u, 7 dagen per week bereikbaar om hulpvragen te coördineren.

Huiselijk geweld is onacceptabel, grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. Het gaat zelden of nooit vanzelf over. Daarom is het belangrijk om het geweld te stoppen en de veiligheid van alle gezinsleden (opnieuw) te waarborgen.

Als er een melding over een (dreigend) tijdelijk huisverbod vanwege huiselijk geweld bij ons binnenkomt, is het eerste doel om het geweld onmiddellijk te stoppen. Binnen 24 uur bezoeken we het betreffende gezin. Daarna bepalen we welke hulp nodig is en zien we toe op een adequate uitvoering.

De casemanagers van Wonen & Begeleiden hebben jarenlange ervaring met de behandeling van mensen met complexe (psychische) problemen met bijbehorend risicomanagement. Zij zijn daardoor als geen ander in staat om passende hulpverleningstrajecten te coördineren. Doel op korte termijn is het waarborgen van veiligheid, voor de langere termijn het doorbreken van de geweldscyclus en het voorkomen van terugval.

Meer informatie

www.veiligthuis.nl

Download de folder

Intensief casemanagement huiselijk geweld
Download