Inspraak via de Cliëntenraad

Wil jij meedenken over de Rooyse Wissel? Je mening geven kan via de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen.

De Cliëntenraad is van en voor cliënten. De leden weten stuk voor stuk wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen. In de raad verwoorden zij de belangen van cliënten.

De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Dat betekent dat ze advies mag geven en kan stemmen over het beleid van de Rooyse Wissel. De Cliëntenraad houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen die iedereen aangaan.

Nieuwe leden gezocht!

Op dit moment heeft de Cliëntenraad 4 leden. Er worden nog nieuwe leden gezocht, zodat iedere afdeling en ook de FPA en FTU in de toekomst vertegenwoordigd is. De samenwerking met de Raad van Bestuur van VIGO, directie en clustermanagers verloopt soepel.

Ondersteuning vindt plaats vanuit een sociotherapeut. Het belang van een Cliëntenraad wordt door de Raad van Bestuur van VIGO benadrukt. Zij zetten tevens in op een centrale cliëntenraad om onder andere de doorstroom, woon- en leefklimaat te monitoren en daar ook een stem in te hebben. Iedere 8 weken komen de leden van de Cliëntenraad bij elkaar voor overleg en directieleden van de Rooyse Wissel sluiten 4x per jaar aan.

Meer informatie

Is de Cliëntenraad iets voor jou of wil je meer informatie? Stuur een email naar: Info@clientenraad-venray.nl

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details