Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) en Forensische Training Unit (FTU)

De FPA en FTU zijn forensische afdelingen voor cliënten met complexe gedragsproblematiek en psychische problemen en die in aanraking zijn geweest met justitie.

Op de FPA en FTU werken we vanaf 1 januari 2022 samen met Vincent van Gogh. Door de intensieve samenwerking wordt de doorstroom van de forensische cliënt geoptimaliseerd en kan gemakkelijker worden op- en afgeschaald tussen verschillende beveiligingsniveaus.

Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA)

De FPA is een gesloten afdeling op beveiligingsniveau 2 met veel structuur en intensieve begeleiding en behandeling. Als alles volgens plan verloopt kunnen cliënten in een volgende fase uitstromen naar de FTU, een andere psychiatrische afdeling, beschermd wonen of naar een eigen woning. We vertellen meer over de FPA in deze video.

Forensische Training Unit (FTU)

De FTU biedt training, behandeling en woonbegeleiding aan forensische cliënten met langdurige psychische of psychiatrische problemen. Deze afdeling heeft het laagste niveau van geslotenheid en beveiliging, niveau 1. De bijbehorende begeleiding van behandeling is relatief beperkt. De FTU is een tussenstap voor de doorstroom naar een woonvoorziening of eigen woning.

Voor wie

Bij de FPA en FTU verblijven cliënten, zowel mannen als vrouwen, met een complexe gedragsproblematiek en een psychische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking en met een justitiële straf of maatregel, waarbij aantoonbaar verhoogd risicogedrag aanwezig is als forensische begeleiding uitblijft.

Plaatsing gebeurt rechtstreeks vanuit een open of gesloten behandelsetting of volgend op een detentieperiode of vanuit een geëscaleerde thuissituatie.

Plekken

De FPA beschikt over 15 plekken. En de FTU beschikt over 8 plekken. Daarnaast beschikt de FTU over twee appartementen op het terrein van Vincent van Gogh. Hier wordt verblijfszorg geboden en cliënten wonen hier zelfstandig.

Behandelplan en risicomanagement

Bij aanvang van het verblijf bij de FPA of de FTU wordt de situatie van iedere cliënt in kaart gebracht en wordt een behandelplan geformuleerd. Elke drie maanden vindt er een een behandelplanbespreking plaats, hierin worden de doelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In het behandelplan worden specifieke doelen opgesteld die in lijn liggen met onze opdracht, namelijk het verlagen van het recidiverisico. Veel aandacht gaat uit naar het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het aanleren van vaardigheden, het aangaan en onderhouden van sociale relaties en het zoeken en vinden van passende dagbesteding en / of werk.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel binnen deze forensische afdelingen. De sociotherapeuten op de afdelingen signaleren (risico)gedrag en acteren hierop.

Indicaties voor verblijf

Voor verblijf worden de volgende indicaties gehanteerd:

Contra-indicaties

De FPA en FTU kennen een drietal contra-indicaties te weten:

Een cliënt aanmelden

Een cliënt kan aangemeld worden via IFZO of via de plaatsingscommissie van de Rooyse Wissel voor zowel de FPA als de FTU.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details