Over Ambulant behandelen

Als je door psychische problemen met justitie in aanraking bent geweest of dreigt te komen, kun je bij Ambulant behandelen terecht. 

Dat doen we in Limburg en delen van Brabant vanuit onze locaties in Blerick, Roermond, Maastricht en Helmond. Het doel is je problemen te verminderen en je de controle terug te geven over je gedrag en leven. (Opnieuw) deel uitmaken van de maatschappij hoort daar ook bij. Voor ons sta jij als mens centraal. We kijken niet naar hoe je bent, maar naar wat je weer kunt worden. Herstellen doen we samen met jou en je naasten. Onze aanpak is altijd op maat. Samen met een klein team leren we je weer op eigen benen staan. Maar je kunt altijd op ons terugvallen. We geven je niet op. Onze hulp is kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Behandeling vindt plaats op de poli, online of thuis.

Samen zijn we pas echt van waarde

Wij geloven in het verbinden met anderen. Het verbinden van mensen aan mensen, mensen aan organisaties, organisaties aan organisaties. Dat maakt dat we kunnen groeien en de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. 


We zijn actief deelnemer in de Veiligheidshuizen in Heerlen, Sittard en Roermond. Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden waarin onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en ggz-instellingen samenwerken in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de overtreder. Ambulant behandelen levert hieraan een belangrijke bijdrage door ervoor te zorgen dat de overtreder binnen 48 uur na aanmelding start met behandeling. De behandeling vindt plaats bij ons.

In de regio Helmond bieden we samen met GGZ Oost Brabant en Novadic Kentron intensieve zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek en delictrisico. Vaak worden deze cliënten onvoldoende geholpen en behandeld en vindt er veel doorverwijzing plaats. Het FACT+ team van GGZ Oost Brabant, Novadic Kentron en de Rooyse Wissel biedt zorg en behandeling in de omgeving van de cliënt. De zorg en behandeling hebben een zeer specialistisch karakter en kunnen zowel op de locatie in Helmond als in de thuissituatie plaatsvinden. 

Wil je meer weten over Rooyse Wissel Ambulant behandelen? Lees dan dit artikel uit het NRC.