Behandelmethodiek

introductie

Je dagen prettig en liefst ook zinvol doorbrengen, dat zorgt voor de meesten van ons voor veel voldoening. We zorgen ervoor dat mensen met (ernstige) psychische problemen een passende baan of dagbesteding vinden. Het is een tussenstap van werkloosheid naar een nuttige dagbesteding of een betaalde baan.

Mensen die door omstandigheden extra begeleiding nodig hebben, kunnen bij ons terecht om de draad weer op te pakken. Op twee locaties bieden we passende begeleiding om onze cliënten stapsgewijs hun rol te laten vinden in de samenleving. Dit kan via een laagdrempelige vorm van dagbesteding of door werkervaring op te doen die de kansen op een betaalde baan vergroot.

Schematherapie

Binnen de Rooyse Wissel passen we schematherapie breed toe in de behandeling van patiënten met forse persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie blijkt met name veelbelovend voor patiënten met een hoge mate van psychopathie. 

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die patiënten helpt om patronen van gedrag te begrijpen en te veranderen.

Sociotherapeutisch milieu

Patiënten verblijven met tien of elf andere patiënten op de woonafdelingen. De woonafdeling is hun dagelijkse leefomgeving, waar een groot deel van de tijd wordt doorgebracht.

Op de woonafdelingen van patiënten zijn altijd sociotherapeuten aanwezig. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten.

Therapie en training

Afhankelijk van de problematiek van de patiënt worden verschillende therapievormen ingezet.


Dit kunnen individuele- of groepstherapieën zijn met een psycholoog of psychiater, maar bijvoorbeeld ook één van de vaktherapieën (muziektherapie, beeldende therapie en dramatherapie), psychomotore therapie of vaardigheidstrainingen.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details