De Rooyse Wissel

Vrijwilligerswerk

Bezoekvrijwilligers
Voor veel patiënten van de Rooyse Wissel is het moeilijk om contact met familie en vrienden (weer) op te bouwen en te onderhouden. Eenzaamheid en een sociaal isolement liggen op de loer en bemoeilijken een terugkeer in de samenleving. Om dat te voorkomen, werken we in onze kliniek met bezoekvrijwilligers. De vrijwilligers bezoeken patiënten in de kliniek of daarbuiten. Lees meer over de inzet van bezoekvrijwilligers in de folder 'Word bezoekvrijwilliger van één van onze patiënten'.

Heb je interesse om bezoekvrijwilliger te worden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de forensisch maatschappelijk werkers van de Rooyse Wissel, via 0478 635 200 of info@derooysewissel.nl. Voor onze bezoekvrijwilligers geldt een minimumleeftijd van 25 jaar. 

Vrijwilligers vanuit de kerkgemeenschap
In de Rooyse Wissel zijn ook vrijwilligers actief vanuit de Protestantse kerkgemeenschap Het Zonnelied in Venray. Ze zijn aanwezig bij de wekelijkse kerkdienst in de kliniek en participeren in de dienst. Er zijn ook kerkvrijwilligers actief als bezoekvrijwilliger.

Meer weten over vrijwilligerswerk vanuit de kerkgemeenschap? Neem dan contact op met Roger Frenken, via 0478 635 200.