De Rooyse Wissel

Vrijwilligerswerk

Voor veel patiënten is het moeilijk om contact met familie en vrienden (weer) op te bouwen en te onderhouden. Eenzaamheid en een sociaal isolement liggen op de loer en bemoeilijken een terugkeer in de samenleving. De Rooyse Wissel werkt daarom met (bezoek)vrijwilligers. Zij bezoeken patiënten die zelden of nooit bezoeken van anderen krijgen. Samen met PORTAAL hebben we een buddyproject opgezet, waarmee we vrijwilligers koppelen aan patiënten in onze kliniek of aan ex-patiënten. Een buddy ondersteunt, begeleidt en signaleert en werkt zo actief mee aan een veilige samenleving. Lees meer over het project in de folder 'Word buddy van één van onze patiënten'. 

In de Rooyse Wissel zijn ook vrijwilligers actief vanuit de Protestantse kerkgemeenschap Het Zonnelied in Venray. Ze zijn aanwezig bij de wekelijkse kerkdienst in de kliniek en participeren in de dienst. Er zijn ook kerkvrijwilligers actief als bezoekvrijwilliger.

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk bij de Rooyse Wissel? Neem dan contact op met Henk Manders of Roger Frenken, via 0478 635 200.