Vigo

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving.

Onze kracht: in alle fasen van het leven, bieden we effectieve en betaalbare behandeling en begeleiding, van begin tot eind. Voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek (ook in combinatie met strafbaar gedrag) of met opvoed- en ontwikkelingsvragen. Niet de aandoening, maar de mens staat bij ons centraal.

VIGO: eigen kracht verder brengen

VIGO werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland en bestaat uit zeven dochterorganisaties: jeugdzorgorganisaties Stichting Ottho Gerhard Heldring en AmbulatoriumPactumBijzonder Jeugdwerk en Rubicon, forensische zorgorganisatie De Rooyse Wissel en ggz-organisaties Vincent van Gogh en Centiv. Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Samen bieden we de best mogelijke zorg: persoonsgericht, in de eigen omgeving, met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie.

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden op voor de zorg van morgen en investeren we veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale, zorgconcepten. We delen onze ervaringen in een lerend netwerk, met elkaar en met andere partners in het veld. Zo blijven we ook in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen en zinnige zorg in het belang van de maatschappij en de cliënt.