Seksualiteit in de forensische zorg

Als het thema “seksualiteit” aan bod komt in de forensische zorg, dan gaat de focus veelal uit naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) en het reduceren van risico op herhaling. Er is weinig aandacht voor gezonde seksualiteit terwijl dit één van de primaire levensbehoefte van de mens is en een inherent onderdeel van iemands ontwikkeling. Gedurende onze levensloop geven we betekenis aan denkbeelden, gedragingen en emoties en maken we hierin zelf seksuele keuzes. Ook onverstandige keuzes, zoals keuzes die hebben geleid tot seksueel geweld, vinden regelmatig hun oorsprong in gezonde seksuele behoeften. Re-integratie van patiënten die in behandeling zijn voor seksueel geweld kan alleen succesvol zijn als er sprake is van patiëntgerichte zorg toegespitst op relevante risicofactoren en gezonde levensbehoeften, deskundigheid van professionals en ketenpartners als ook maatschappelijke acceptatie en evidence based beleid.

Deze onderzoekslijn wordt geleid door dr. Marije Keulen-de Vos en bestaat uit 3 pijlers.

(1) Patiënt/cliënt gerelateerde factoren t.a.v. seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag

De doelen van de studies in deze pijler zijn: meer inzicht krijgen in seksuele gezondheid bij forensische patiënten en de relatie tussen seksuele gezondheid en SGG; meer inzicht krijgen in de relaties tussen risico- en beschermende factoren voor SGG; en meer inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan effectiviteit van behandeling en het stoppen van delictgedrag (desistance). Deze pijler richt zich zowel op het adaptief als onaangepast seksueel gedrag bij forensische patiënten (met een LVB) om toe te werken naar persoonsgerichte en holistische forensische zorg.

(2) Professionals in de forensische zorg

De doelen van de studies in deze pijler zijn: meer inzicht krijgen in de houding, kennis en vaardigheden van professionals over seksuele gezondheid en seksueel geweld bij forensische patiënten; meer inzicht krijgen in secundair trauma bij professionals die werken met personen met een (vermoedelijk) SGG verleden; en meer inzicht krijgen in factoren die risicomanagement en behandeling beïnvloeden. Deze pijler werkt toe naar het toerusten, opleiden en ondersteunen van professionals bij het omgaan met seksuele gezondheid en seksueel geweld van forensische patiënten (met een LVB).

(3) Ketenzorg en samenleving

De doelen van de studies in deze onderzoekslijn zijn: meer inzicht krijgen in de attitudes van het publiek en sociale stigma ten opzichte van forensische patiënten (met een LVB); maatschappelijke factoren die desistance bevorderen identificeren; en meer inzicht krijgen in barrières en faciliterende factoren voor resocialisatie en continuïteit van zorg en het onderzoek van alternatieven voor traditionele forensische zorgketen. Deze onderzoekslijn werkt toe naar het informeren van de publieke opinie, beleid en (risico)communicatie op basis van wetenschappelijke inzichten t.a.v. seksualiteit, SGG, behandeling en (risico)management en continuïteit van zorg.

De onderzoekslijn draagt bij aan meer inzicht in seksueel grensoverschrijdend gedrag van patiënten/cliënten (met LVB) en seksuele gezondheid, risicomanagement, behandeling en integratie van patiënten en daarmee de kwaliteit van de forensische geestelijke gezondheidszorg verbeteren, wat ook een succesvolle integratie van patiënten in de gemeenschap kan bevorderen.

De onderzoekslijn wordt uitgevoerd bij de Rooyse Wissel Klinisch behandelen, Ambulant behandelen en Wonen & Begeleiden en waar mogelijk in samenwerking met collega instellingen.

Lopende onderzoeken

Publicaties

Keulen-de Vos, M.E., & Sanci, F. (2023). Secondary trauma in police officers investigating child sexual exploitation material offences. In: J.C. MacDermid, R. Ricciardelli, & J. Ferguson (Eds), Occupational stress injuries: operational and organizational stressors among public safety personnel. Routledge. In press.

Keulen-de Vos, M., Giesbers, G., & Hülsken, J. (2023). Relationship between early cognitive schemas and emotional states in sexual violence. Sexual Abuse, ahead of print https://doi.org/10.1177/10790632231153635

Keulen-de Vos, M., Herzog-Evans, M., & Benbouriche, M. (2022). Emotional states related to sexual offending behavior using a schema therapy perspective. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1-18, https://doi.org/10.1177/0306624X221110799

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., de Boeck, M., Brown, S., & Xella, C.M. (2022). The relevance of professional organisations in the prevention and treatment of sexual violence. In:  K. Uzieblo, W. Smid, & K. McCartan (Eds), Sex offender Assessment, Treatment, and Management: Emerging Directions and Debates, (pp. 285-297). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80212-7_17

Keulen-de Vos, M., & Benbouriche, M. (2021). Early treatment change in perpetrators of sexual versus non-sexual violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminologyhttps://doi.org/10.1177/0306624X211065578

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., De Boeck, M., Blok, M., & Lkasbi, Z. (2020). Preventie en behandeling van seksueel geweld. GGZ Nurse Academy, 3, 19-24.

Wilpert, J., Keulen-de Vos, M.E., De Boeck, M., & Uzieblo, K. (2019). Impact van het werken met zedenplegers op de practioner: een weergave van een boeiende studiedag. [The impact of working with sex offenders: a conference report]. Proces, 98(4), 250-527. doi: 10.5553/PROCES/016500762019098004003

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., & van den Berg, J.W. (2019). Diagnostiek bij en de behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: een stand van zaken. Tijdschrift voor Seksuologie, 43(1), 38-50.

Van den Berg, J.W., Bolt, B., Keulen-de Vos, M.E., & Mölhmann, F. (2016). Licht verstandelijk beperkte zedendelinquenten: een inleidend overzicht. In: R. Didden, P. Troost, X. Moonen & W. Groen (Eds), Handboek psychopathologie en verstandelijke beperking, (pp. 185-198). De Tijdstroom Uitgeverij.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details