Zeden

Zedenplegers. Ze zijn klasse apart in behandeling en management van risico’s. Ongeveer 30% van onze patiëntenpopulatie is veroordeeld voor een zedendelict.

Het risico op (herhaling van) seksueel geweld lijkt meervoudig te worden bepaald, er is geen risicofactor die op zichzelf het risico verhoogd. Tot op heden is relatief weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen risicofactoren voor seksueel geweld in het algemeen, en voor specifiek seksueel gewelddadig gedrag zoals offline en online (bijv. kinderporno) kindermisbruik en verkrachting in het bijzonder. 

Deze onderzoekslijn wordt geleid door dr. Marije Keulen-de Vos. En richt zich op kenmerken van zedenplegers, het begrijpen van- en de relatie tussen cognitieve risicofactoren (bijv. cognitieve vertekeningen), emotionele factoren (bijv. emotieregulatie, trauma, empathie) en gedragsdeterminanten (bijv. agressie, impulsiviteit) van seksueel geweld. Daarnaast publiceren we over seksueel geweld in het algemeen. 

Lopende onderzoeken

In diverse studies zal gekeken worden naar verschillen tussen plegers met en zonder een licht verstandelijke beperking. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de Rooyse Wissel Klinisch- en Ambulant behandelen. En waar mogelijk in samenwerking met collega instellingen. 

Afgeronde projecten

Publicaties

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., de Boeck, M., Brown, S., & Xella, C.M. (2020). The relevance of professional organisations in the prevention and treatment of sexual violence. In: M. McCartan, K. Uzieblo, & W. Smid (Eds), Sex offender Assessment, Treatment, and Management: Emerging Directions and Debates. In preparation.

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., De Boeck, M., Blok, M., & Lkasbi, Z. (2020). Preventie en behandeling van seksueel geweld. GGZ Nurse Academy, 3, 19-24.


Wilpert, J., Keulen-de Vos, M.E., De Boeck, M., & Uzieblo, K. (2019). Impact van het werken met zedenplegers op de practioner: een weergave van een boeiende studiedag. [The impact of working with sex offenders: a conference report]. Proces, 98(4), 250-527. doi: 10.5553/PROCES/016500762019098004003