Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden tot intake bij Ambulant behandelen per 8 oktober 2021. Deze wachttijden gelden voor cliënten die zich nu aanmelden en zijn gebaseerd op de huidige wachtlijst en budgetten. Mensen die zich eerder hebben aangemeld, kunnen langere of kortere wachttijden hebben ervaren.

Aanmeldwachttijd: 11,4 weken
Behandelwachttijd: 3,1 weken

Deze wachttijden zijn een gemiddelde van alle locaties. Per locatie kan de wachttijd afwijken. De wachttijden gelden alleen voor aanmeldingen met een correcte verwijzing. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

Speciaal voor verwijzers
Als verwijzer speel je een belangrijke rol bij het bieden van de juiste hulp aan onze cliënten. Samen met de cliënt bepaal je of hij of zij wordt doorverwezen naar Ambulant behandelen. Onze behandelaren stellen een verdere diagnose en gaan indien nodig over tot behandeling. De behandeling wordt altijd op maat geboden, dicht bij de cliënt.

Cliënt aanmelden in vrijwillig kader
Via Zorgdomein kun je een cliënt aanmelden voor vrijwillige behandeling bij Ambulant behandelen.

Cliënten aanmelden in verplicht kader
Als je een cliënt in een verplicht kader wilt verwijzen, kun je gebruikmaken van Ifzo.

Tijdens het behandeltraject houden we je op de hoogte van de voortgang.

Heb je vragen over een aanmelding, het behandelaanbod of de actuele wachttijden? Neem dan contact met ons op via 077 326 23 23 (locatie Blerick) of 043 601 83 00 (locatie Maastricht).