Wonen & begeleiden verblijfszorg

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking.

introductie

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Bij verblijfszorg ontvangen bewoners ondersteunende begeleiding en verblijf. Zij wonen in een woonvoorziening, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm. Behandeling is dus geen onderdeel van deze verblijfszorg. Mogelijk krijgt de cliënt wel ambulante behandeling, naast de verblijfszorg.

De cliënt heeft baat bij een tijdelijke woonvoorziening waarbij hij, rekenend houdend met de mogelijkheden, de beperkingen en het risicogedrag, begeleid worden naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandig functioneren in de maatschappij.

In de woonvoorziening gelden een aantal regels en afspraken, waar de bewoner zich aan verbindt. Deze regels zijn belangrijk voor het leefklimaat en bieden duidelijkheid over wat wel en niet kan.

Rooyse Wissel beschermd wonen

Cliënten komen via verschillende wegen bij ons terecht.

Zo kan de cliënt uit een langdurige gesloten behandelsetting komen of een gevangenisstraf hebben uitgezeten.

De Schakel

Een woonvoorziening moet bij de patiënt passen.

Wat heeft de patiënt nodig voor zijn/haar resocialisatie en terugkeer in de maatschappij.

Rooyse Wissel ambulante begeleiding

Sommige cliënten wonen al volledige zelfstandig, maar hebben een aantal uur per week begeleiding nodig.

Wij bieden dan begeleiding op maat, deze is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details