ANBI

Klinisch behandelen, Ambulant behandelen, Wonen & Begeleiden en Werken & Leren zijn onderdeel van de Rooyse Wissel. Rooyse Wissel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.