Verwijzers

Werken & Leren begeleidt mensen bij het vinden van een passende dagbesteding of werkzaamheden. Onze cliënten zijn mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder.

Verwijzers

Onze cliënten zijn mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Ze hebben door bijvoorbeeld een (langdurig) verblijf in een psychiatrische instelling een grote afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving in het algemeen. Via het Werkhuis kunnen zij een dagritme ontwikkelen, werkervaring opdoen en zelfs trainingen volgen. Op twee locaties in Oostrum (gemeente Venray) bieden we passende begeleiding om onze cliënten stapsgewijs hun rol te laten vinden in de maatschappij.

Op onze locatie aan de Wanssumseweg bieden we cliënten een laagdrempelige vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Ze kunnen samen of (juist) alleen aan de slag met houtbewerking, tuinieren of repeterend productiewerk. Op onze locatie op bedrijventerrein De Hulst ligt de lat een stukje hoger; hier begeleiden we cliënten naar passend werk. En als het nodig is, zorgen we voor (bij)scholing om de kans op werk verder te vergroten.

Aan de hand van een persoonlijke intake wordt bepaald welk traject wordt ingezet voor de cliënt. We brengen de persoonlijke gegevens, schoolprestaties, het werkverleden, de wensen en mogelijkheden van de cliënt in kaart. Op basis daarvan gaat de cliënt van start op een van onze locaties.

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld vanuit de (forensische) psychiatrie, de reclassering, het UWV of de gemeente. Het intakegesprek vindt plaats op onze locatie op De Hulst. Bij het intakegesprek zijn de cliënt, de verwijzer en de mentor aanwezig.

Tijdens de intake worden duidelijke afspraken gemaakt over de dagdelen en tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht en de doelen die worden gesteld.

Wilt u een cliënt aanmelden voor het Werkhuis, neem dan contact op via 088 372 07 50 of intake@derooysewissel.nl

We nemen binnen twee werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.

3:48

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details