Intake

Bij de intake wordt op basis van vooronderzoek en gesprekken bepaald welk traject wordt ingezet voor de cliënt. We brengen de persoonlijke gegevens, schoolprestaties en het werkverleden in kaart.

Daarnaast kijken we naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Met welke motivatie komt hij of zij bij Werken & Leren terecht? Wat is er nodig om deze cliënt goed te laten functioneren, op zijn eigen niveau?

De verwijzer is bij de intake aanwezig. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over de doelen, de duur en de frequentie van de werkzaamheden. Ook wordt de wijze van rapporteren besproken.

Daarnaast kunnen we – aansluitend op de intake of op ieder ander gewenst moment – het arbeidsverleden van de cliënt in kaart te brengen. Daarbij zoomen we in op positieve en negatieve ervaringen. Aan de hand van een aantal tests brengen we kwaliteiten en valkuilen in kaart. Daarbij wordt ook gekeken naar persoonlijke omstandigheden en motivatie. Onze medewerkers kunnen schoolvaardigheden testen en een beroepskeuze- of interessetest afnemen.

Al onze bevindingen verwerken we in een plan om te komen tot de juiste plek voor de cliënt; op onze locatie voor dagbesteding of op onze werk- en opleidingslocatie.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details