Forensische scherpte

We werken in een unieke werkomgeving waarin collega’s regelmatig met ethische dilemma’s geconfronteerd worden en met agressie van patiënten. Maar ook met wantrouwen vanuit de maatschappij. Onze professionals hebben een duale positie. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle over de patiënt en bewaken tevens zijn veiligheid, zorg en herstel.

In de Nederlandse forensische zorg wordt de term “forensische scherpte” inmiddels veelvuldig gebruikt om een belangrijke competentie aan te duiden die forensische professionals in hun werk nodig zouden hebben. Het is niet geheel duidelijk wanneer deze term voor het eerst werd gebruikt, maar momenteel is deze wijdverspreid en wordt “forensische scherpte” veelvuldig gebruikt, zowel in de dagdagelijkse gang van zaken op de werkvloer, in vacatureteksten, in trainingen, als in officiële stukken (zie o.a. Inspectie Justitie en Veiligheid, 2018; AEF, 2018; Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2019). Echter ontbreekt, ondanks het veelvuldige gebruik, een eenduidige definitie van dit begrip. Ook is er tot op heden geen constructonderzoek uitgevoerd naar forensische scherpte, bestaat er geen meetinstrument en is onduidelijk hoe forensische scherpte in relatie staat tot andere centrale concepten in de forensische zorg.

Maartje Clercx doet onder leiding van prof. Henk Nijman en prof. Robert Didden (beide verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. Marije Keulen-de Vos promotieonderzoek naar forensische scherpte. De doelen van dit onderzoek zijn:

Uiteindelijk is het de bedoeling dat al deze vergaarde kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde training in forensische scherpte.

Publicaties

Clercx, M., Keulen-de Vos, M.E., Nijman, H.W., Didden, R., & Nijman, H. (2020). What is so special about forensic psychiatric professionals? Towards a definition of forensic vigilance in forensic psychiatry. Journal of Forensic Psychology Research and Practice, in press.