Therapie en training

Afhankelijk van de problematiek van de patiënt worden verschillende therapievormen ingezet.

Dit kunnen individuele- of groepstherapieën zijn met een psycholoog of psychiater, maar bijvoorbeeld ook één van de vaktherapieën (muziektherapie, beeldende therapie en dramatherapie), psychomotore therapie of vaardigheidstrainingen. De psychiater kijkt of een patiënt medicatie nodig heeft om zijn aandoening onder controle te krijgen. Voor de ondersteuning bij het onderhouden of aanhalen van contacten met vrienden en familie zorgen de systeemtherapeut en de maatschappelijk werkers. Vrienden en familie kunnen zelf het initiatief tot contact nemen, maar het kan ook op verzoek van het behandelteam gebeuren. 

Therapieën en trainingen zijn zoveel mogelijk ‘evidence based’. Dat wil zeggen dat wetenschappelijk is vastgesteld dat de therapie of training een positief resultaat heeft. Als er voor bepaalde problematiek geen ‘evidence based’-behandelmodules voorhanden zijn, werken we met behandelmodules die ‘best practice’ zijn. Dat wil zeggen dat in de praktijk is gebleken dat het de meest effectieve behandelmethode is, maar dat dit (nog) niet wetenschappelijk is onderbouwd.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details